banner
7.4.2016

Prodloužení termínu realizace projektů

Kancelář finančních mechanismů v Bruselu umožnila Vězeňské službě ČR možnost prodloužení realizace všech pěti projektů financovaných z prostředků Norských fondů až do termínu 30. 4. 2017 a to včetně prodloužení způsobilosti všech souvisejících výdajů.

Dne 25. 11. 2015 byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ15 Ministerstva financí schválena změna doby realizace projektů do 30. 04. 2017. Schválená změna spočívá také ve změně právního aktu v souladu s novelou zákona 218/2000 Sb (zák. č.25/2015 Sb.) o rozpočtových pravidlech.