banner
18.9.2015

Návštěva v Norsku

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém „ON“) se zúčastnili studijní cesty do Norska. Norským partnerem bylo Ředitelství Norské nápravné služby (Directorate of Norwegian Correctional Services – DNCS). Cílem studijní cesty byla výměna vzájemných zkušeností a dobré praxe ve dvou stěžejních oblastech – první je zavedení a fungování elektronického monitorovacího systému (EMS) jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody, druhou oblastí je zřizování a činnost probačních domů.

Delegace, pod vedením náměstka sekce trestní politiky Mgr. Vladimíra Zimmela, navštívila Monitorovací centrum pro elektronický monitoring odsouzených v Hortenu, Středisko probační služby v Akerhusu, Dům na půl cesty v Sankanderu a Vězeňskou a probační službu v Lilleströmu. Vězeňskou službu na studijní cestě do Norska reprezentovali náměstek generálního ředitele pro logistiku, IT a zdravotnictví Ing. Honzík a metodik na oddělení výkonu vazby a trestu Mgr. Vinkler.

Při návštěvě Monitorovacího centra se delegace seznámila s fungováním a technologií EMS, s důvody zavedení EMS, s procesem projednávání žádosti odsouzeného o domácí vězení s elektronickým monitoringem a s tím pro koho je EMS určený, resp. kteří odsouzení jsou z využití EMS předem vyloučeni. Pracovníci Monitorovacího centra ve své prezentaci opakovaně konstatovali, že nevykonávají pouze technologickou kontrolu, ale též nabízí odsouzeným program různých aktivit. Jedná se především o lidskou kontrolu odsouzených, kdy elektronický monitoring je pouze nástroj. Cílem je úspěšné zapojení odsouzeného do společnosti po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

„Vedle možnosti seznámit se blíže s fungováním centra pro elektronický monitoring odsouzených, dále setkání a diskuse s pracovníky, kteří zajišťují jeho provoz, bylo pro mě rovněž velmi cenné poznání vězeňského sytému v Norsku. Návštěva legendární věznice bez mříží na ostrově Bastoy, vězeňského zařízení s volným pohybem typu Domu na půl cesty, nebo seznámení se s nevšedními programy zaměstnávání odsouzených bylo velkou inspirací mimo jiné i pro naše uvažování nad fungujícími modely zacházení s vězněnými osobami, které usnadňují jejich úspěšný návrat zpět do společnosti. Právě v souvislosti s existující velmi vysokou mírou recidivy v ČR, je hledání účinných nástrojů a vhodných opatření pro její snižování jedním z prvořadých úkolů sekce trestní politiky MSp“, řekl náměstek sekce trestní politiky Vladimír Zimmel.

Studijní cesta byla spolufinancována z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.