banner
6.10.2017

Bilaterální spolupráce zaměstnanců českých a norských ženských věznic

PRAHA 6. října (VS ČR) – V návaznosti na úspěšnou bilaterální spolupráci v rámci projektu PDP5 –„Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava“, v jejímž rámci se čeští a norští zaměstnanci ženských věznic zúčastnili v březnu a dubnu 2017 studijních cest, zorganizovala VS ČR další dvě cesty do ČR a Norska. První z nich byla studijní cesta 11 zaměstnanců ženských norských věznic do ženských věznic v České republice v termínu 28. 8. 2017 – 31. 8. 2017, jejichž součástí byly 3 návštěvy. První den byli norští účastníci seznámeni s českým vězeňským systém na GŘ VS ČR, proběhlo přivítání zahraniční delegace za účasti pana generálního ředitele genmjr. PhDr. Petra Dohnala. Další den následovala celodenní studijní cesta do věznice ve Světlé nad Sázavou a poté návštěva v OVT objektu Řepy v Domově svatého Karla Boromejského 31.

Druhá studijní cesta 8 zaměstnanců VS ČR do norských ženských věznic proběhla v termínu 11. 9. 2017 – 15. 9. 2017. Studijní cesta započala návštěvou věznice Ravneberget, která se nachází u městečka Sarpsborg. Poté se skupina přesunula do Osla, kde navštívila probační dům v Oslu a dozvěděla se zajímavé informace a zkušenosti zejména z oblasti používání elektronických náramků. Cesta byla zakončena celodenní pracovní a studijní návštěvou ženské věznice Bredtveit v Oslu. Přínos bilaterální spolupráce je dán mimo jiné skutečností, že vězeňské systémy (tj. norský a český) jsou velmi odlišné, vycházejí z jiných tradic, ekonomických možností, národních povahových rysů, prošly jiným historickým vývojem, státy mají jiné finanční možnosti apod. To vede k rozdílnému přístupu ve vztahu k práci a jednání s odsouzenými v obou zemích. Pro delegaci z Norského království byl velmi přínosný koncept oddělení pro matky s dětmi ve věznici Světlá nad Sázavou i koncept ve Věznici Praha-Ruzyně, kde jsou odsouzené zaměstnány v hospici a pracují zde společně se sestrami Boromejkami. Pro české účastníky bylo vysoce inspirující zapojení norských úřadů práce anebo obcí k získání práce anebo ubytování pro osoby po výkonu trestu. Bilaterální spolupráce umožnila efektivní sdílení dobré praxe a cennou výměnu zkušeností v oblasti ženského vězeňství obou partnerů, což povede ke zlepšení výkonu profese zaměstnanců ženských věznic, jak na domovské půdě v České republice, tak v severní Evropě u donora programu.

Bilaterální spolupráce byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“, financováno z Norských fondů 2009 – 2014.