banner
30.3.2017

Pracovní návštěva Ředitele ZVJS v ČR

Generální ředitel slovenské vězeňské služby na návštěvě ČR

Problematika náboru vězeňského personálu, zatraktivnění práce ve vězeňství či výkon zabezpečovací detence byly hlavními tématy pracovní návštěvy generálního ředitele Sboru vězeňské a justiční stráže SR Milana Ivana v Praze. Slovensko v současné době buduje obdobné zařízení jako jsou české detenční ústavy, a proto se zde představitelé slovenské vězeňské služby zajímali o specifika fungování detenčních ústavů.

Součástí návštěvy byl také podpis Harmonogramu výměnných stáží pro rok 2017, který se slovenským hostem podepsal generální ředitel VS ČR Petr Dohnal. Další témata návštěvy se týkala také sociálního zabezpečení a odměňování pracovníků ve vězeňství či možností širšího zaměstnávání vězňů. Obě strany  se znovu ujistily, že problémy výkonu vězeňství v ČR a v SR jsou obdobné a vzájemné setkávání tak napomáhá výměně zkušeností. Generální ředitel ZVJS současně pozval generálního ředitele VS ČR Petra Dohnala na návštěvu Slovenska.