banner
23.9.2016

Návštěva polské vězeňské služby

Ve dnech 6. – 9. září 2016 se uskutečnila výměnná stáž odboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství polské vězeňské služby v ČR. V průběhu čtyř pracovních dnů delegace pod vedením ředitele odboru Andrzeje Leńczuka byla oficiálně přijata na Generálním ředitelství VS ČR v Praze, zavítala do Vazební věznice Praha-Pankrác a věznic Kuřim a Horní Slavkov.

První den byla na programu návštěva ve Věznici Kuřim, kde byla delegace přijata ředitelkou věznice Zuzanou Kalivodovou. Hosté se zajímali zejména o fungování specializovaného oddělení pro odsouzené s nařízenou sexuologickou léčbou, v průběhu diskuse jim byl také představen aktuálně realizovaný projekt financovaný z Norských fondů „Zvýšení efektivity zacházení u mladých dospělých“.

Následující den byla v prostorách generálního ředitelství delegace přijata náměstkem generálního ředitele Simonem Michailidisem. Poté proběhly prezentace odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR, ve kterých Pavel Horák představil Vězeňskou službu České republiky jako celek. Další příspěvky byly zaměřeny na odborné zacházení s velmi nebezpečnými osobami a psychologickou péči o zaměstnance. V odpoledních hodinách delegace navštívila Vazební věznici Praha-Pankrác, kde se centrem zájmu stalo zaměstnávání odsouzených a pracoviště ve vazební věznici. Delegace také navštívila památník českého vězeňství včetně historické cely a tzv. sekyrárny.

Předposlední den pobytu zavítala delegace do Věznice Horní Slavkov, kde byla oficiálně přijata ředitelem věznice Radkem Kutišem. Na programu byly opět zejména otázky zaměstnávání odsouzených a pracoviště pro odsouzené ve Věznici Horní Slavkov. V návaznosti na otázky zacházení s velmi nebezpečnými vězni delegace také navštívila oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením v ubytovně F. Výměnná stáž delegace odboru výkonu vazby a trestu VS Polské republiky navázala na pobyt české strany pod vedením ředitele odboru výkonu vazby a trestu VS ČR Pavla Horáka, která se uskutečnila letos ve dnech od 16. – 20. května.