banner
21.4.2016

Návštěva k projektu zacházení s mladými věžni

Do kuřimské věznice, na jednodenní pracovní návštěvu, zavítali zástupci norské vězeňské služby, Rady Evropy, Ministerstva financí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Oblastí zájmu byl především projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“, který je financován z Norských fondů 2009 – 2014.

Všichni zúčastnění byli nejprve seznámeni s historií a vývojem výkonu trestu v kuřimské věznici a jejími specializovanými odděleními. V současnosti na již fungující specializace navazuje již zmíněný projekt práce s mladými vězni, který má snahu eliminovat negativní vliv vězeňského prostředí, motivovat odsouzené ke změně životního stylu, získávat a rozvíjet pracovní dovednosti a připravit vězně, z této cílové skupiny, na úspěšnou reintegraci do společenského života bez dalšího páchání trestné činnosti.

Také prohlídka areálu věznice byla směřována k tomuto projektu. Byly představeny prostory, kde je v současnosti skupina „mladých dospělých“ umístěna, i kde probíhá praktická výuka. Ještě před tím si mohla návštěva prohlédnout prostory, kde vznikne nové ubytování s veškerým zázemím pro 32 mladých dospělých. Na jejich vybudování z prostředků Norských fondů se podílí i sami odsouzení, kteří jsou pracovně zařazeni u dodavatelské firmy.

MiN