banner
8.6.2016

Milion korun za práci odsouzeným

První milion korun vyplatí Věznice Všehrdy odsouzeným, kteří jsou zaměstnaní v různých pracovních pozicích. Jedná se o odměny za práci za měsíc květen. Odsouzení, kteří si své tresty odpykávají ve všehrdské věznici, jsou zaměstnáni jak u externích zaměstnavatelů, tak i v rámci věznice.

„Úspěšně uzavíráme nové smlouvy se soukromými zaměstnavateli, kteří mají stále větší zájem o zaměstnávání odsouzených. Celkem máme 319 smluv, z toho 12 jich vzniklo během května letošního roku,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal. „V letošním roce se nám během prvních pěti měsíců podařilo zaměstnat přes 700 vězněných osob, což je už nyní více než za celý loňský rok. V této chvíli pracuje bezmála 6700 odsouzených. Ve Věznici Všehrdy je z 645 odsouzených 361 zaměstnaných, což je více než polovina. Z těchto čísel je tedy jasně vidět, že se nám velmi dobře daří plnit úkoly, které plynou z nové Koncepce vězeňství do roku 2025,“ dodal generální ředitel VS ČR.

Částka, kterou vyplatí Věznice Všehrdy v rámci odměn za práci pro odsouzené, činí 1 007 426 korun. Pro externí zaměstnavatele v květnu pracovalo 293 odsouzených a ve vlastní režii věznice 68 odsouzených. Odvod do státní pokladny z této částky činí 299 638 korun, za odsouzené se také odvádí sociální a zdravotní pojištění ve výši 149 358 korun. Zbylé částky jsou odsouzeným poukazovány na jejich individuální účty. Z těchto účtů se hradí například náklady výkonu trestu, kapesné a cestovné po výkonu trestu.

Odsouzení ze všehrdské věznice se v rámci zaměstnávání podílejí na recyklaci odpadu, vypomáhají při odchytu a zpracování drůbeže, vykonávají pomocné práce na stavbě, práce při budování hrobů, na autovrakovišti, pomocné práce v zemědělství, při výrobě kartonů. Dále se podílejí se na výrobě klimatizací do automobilů, šití autopotahů nebo polstrování dveří aut. Věznice Všehrdy má v současné době uzavřeny smlouvy s 18 zaměstnavateli.