banner
29.5.2017

Memorandum VS ČR a EUPSI

Memorandum vymezující formy a možnosti spolupráce při zajišťování profesního vzdělávání pracovníků vězeňské služby v oblastech kriminologie, penologie, bezpečnostních nauk, psychologie, sociologie a práva podepsali dnes na generálním ředitelství VS ČR zástupci vězeňské služby – náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení Simon Michailidis a generální ředitel Evropského ústavu práva a soudního inženýrství Radek Hrábek.

Spolupráce obou institucí se bude týkat také realizace vědecko-výzkumných aktivit v oblasti penologického výzkumu a vzájemné propagace a publikační podpory vědeckých i vzdělávacích programů. Podpis memoranda s EUPSI je dalším příkladem prohlubujících se kontaktů Vězeňské služby ČR s institucemi akademické obce. Pracovníkům ve vězeňství by tyto kontakty měly pomoci mimo jiné v rozšiřování odborného vzdělávání a kvalifikace nutné pro výkon povolání.