banner
7.6.2017

Konference o technologiích

V Praze se v polovině května konala mezinárodní konference Technology in Corrections (Technologie ve vězeňství). Navštívilo ji téměř 200 účastníků ze všech koutů světa, přítomen byl i generální ředitel Vězeňské služby České republiky, Petr Dohnal. Vězeňská služba České republiky se aktivně podílela na organizaci a logistickém zajištění celé konference. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem všech zúčastněných a opět tak zvýšila prestiž Vězeňské služby ČR nejen doma, ale i ve světě.

Konferenci předcházela uvítací recepce v Brožíkově sále Staroměstské radnice konaná v podvečer dne 15. května 2017. Zde přivítal hosty náměstek ministra spravedlnosti Ing. Miroslav Zábranský a radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libor Hadrava. V následujících dvou dnech (16. – 17. května), po úvodním projevu generálního ředitele VS ČR genmjr. PhDr. Petra Dohnala, se konala samotná konference. Tu primárně pořádaly organizace ICPA (Mezinárodní asociace nápravných a vězeňských služeb), EuroPris (Evropská asociace vězeňských služeb) a CEP (Evropská konfederace probačních služeb). Čeští partneři – Vězeňská služba a Probační a mediační služba – se na přípravách a průběhu akce aktivně podíleli a jejich zástupci mimo jiné vystoupili i v rámci konferenčních panelů. Jak je z názvu patrné, diskutovalo se o nejnovějších technologiích a trendech ve vězeňství – komunikačních a zabezpečovacích zařízeních, elektronickém monitoringu, samoobslužných monitorovacích systémech, administrativních a datových systémech, využití internetu při vzdělávání vězňů apod. Zmíněná témata prezentovali nejen členové vězeňských a probačních služeb, ale také zástupci z řad soukromé a akademické sféry. Široká mezinárodní účast a pestrá paleta témat pro diskusi znamenaly mimořádný úspěch konference a pozitivní hodnocení ze strany účastníků. Ti se shodli, že v dnešní době ovládané technologiemi se sdílení zkušeností a osvědčené praxe stává nutnou podmínkou k tomu, aby bylo možno držet krok s globálním technologickým vývojem.