banner
18.7.2018

Konference k 20. výročí založení vězeňské duchovní služby v českých věznicích

PRAHA 18. července (VS ČR) – Kaplanská služba v českých věznicích letos slaví 20 let svého trvání. K tomuto významnému výročí se na Velehradě uskutečnila ve dnech 3. – 4. 7. 2018 konference vězeňských kaplanů na téma Kaplanská služba ve věznici – historie, současnost a perspektivy s podtitulem Cesta k člověku, nebo místo v systému? Konferenci zahájil v kapli poutního domu Stojanov hlavní kaplan Pavel Kočnar biblickým zamyšlením a pozdravem vyzývajícím k vděčnosti a narozeninovému veselí, jak se na tak významné výročí sluší. Po té následoval společný zpěv písně – dnes už skoro stavovské hymny – Kdo mě z pout mých ven vyvodí. Konference byla odstartovaná, přítomní se přesunuli do nedalekého turistického informačního centra, v jehož moderně a vkusně vybaveném konferenčním sálu mohl začít odborný program.

 

První den se nesl ve znamení historie, přednášky pronesli vedoucí kabinetu dokumentace a historie VSČR Aleš Kýr a emeritní hlavní kaplan – „otec zakladatel“ Bohdan Pivoňka. První přednáška mapovala duchovní službu československého vězeňství v letech 1918 – 1989, druhá období od roku 1989 do současnosti. Následná prezentace právě vydané publikace B. Pivoňky „Duchovní služba v postkomunistickém vězení“ odbornou část prvního dne konference tematicky vhodně uzavřela.

„Cesta k člověku, nebo místo v systému?“ bylo téma dne druhého a příspěvky k němu přednesli hlavní kaplan Pavel Kočnar a náměstek generálního ředitele VSČR brig. gen. Simon Michailidis. První se zaměřil na nebezpečí záměny služby člověku za službu systému, druhý zdůraznil potřebnost systému jako ochrany člověka před sebou samým, čemuž by dle něho v názvu tématu lépe odpovídala slučovací spojka „a“, než vylučovací „nebo“. V následné panelové diskusi, do které usedli kromě obou přednášejících hlavní vojenský kaplan plk. Jaroslav Kníchal, předsedkyně asociace nemocničních kaplanů Anna Šourková a za ministerstvo spravedlnosti Lukáš Dirga a kterou neotřelým způsobem moderoval kaplan Aleš Kocián, zazněly zkušenosti našich kaplanských sourozenců z armády a zdravotnictví a vyjádření podpory od zástupce resortu spravedlnosti.

Účastníky konference také pozdravili významní hosté, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš, hlavní vojenský kaplan Jaroslav Kníchal, v ekumenickém tandemu předsedkyně Asociace nemocničních kaplanů Anna Šourková spolu s předsedou Katolické asociace nemocničních kaplanů Michalem Hrnčiarikem a předseda spolku Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek. Poslední pozdrav pronesl velmi vzácný host fotograf světového formátu prof. Jindřich Štreit, jemuž vděčíme za fotografie kaplanské služby pro tuto příležitost pořízené a vystavené v prostorách opodál stojícího Stojanova gymnázia.

Krásné a plné pozitivních emocí bylo závěrečné předání medailí a plaket Vězeňské služby. Za originální a osobitý přístup a významný přínos k rozvoji a dobrému jménu vězeňské duchovní služby tato ocenění obdrželi z rukou brig. gen. Simona Michailidise kaplan Miroslav Čejka, kaplan Otto Broch a emeritní kaplan Bohuslav Zámečník. Medaili a plaketu in memoriam obdrželi emeritní kaplan Bohumil Baštecký a bývalý ředitel Věznice Rýnovice plk. Bohuslav Baudyš. S dojetím a upřímným poděkováním je osobně převzaly manželky paní Bohumila Baštecká a paní Jitka Baudišová. Jejich osobní účastí jsme byli velmi poctěni.

Konferenci provázelo také několik milých společenských akcí, které jsou nezbytnou součástí každé takto významné události. Skýtají totiž příležitost k neformálním osobním setkáním a rozhovorům, z nichž se často rodí ty nejlepší nápady a vize pro budoucnost. Vernisáž výstavy působivých fotografií na motivy vězeňské duchovní služby byla nejvýznamnější z nich. Odehrála se v samotném závěru
v prostorách Stojanova gymnázia za účasti kaplanů, významných hostů, početného zástupu poutníků sjíždějících se na právě začínající velehradské oslavy Dnů lidí dobré vůle a samozřejmě již zmíněného autora fotografií Jindřicha Štreita. Krásnější dárek k pomyslným dvacátým narozeninám vězeňské duchovní služby jsme si nemohli přát.

 

Pavel Kočnar, hlavní kaplan VSČR