banner
26.1.2017

K úmrtí MUDr. Kavalírové

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal s lítostí přijal zprávu o smrti dlouholeté předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděždy Kavalírové. Vězeňská služba ČR spolupracovala s Naděždou Kavalírovou řadu let, zejména na přípravách pietních akcí k uctění památky politických vězňů.

„Je mi nesmírně líto odchodu této mimořádné ženy, která do poslední chvíle bez ohledu na svůj vysoký věk, aktivně usilovala o nápravu křivd minulých let a je i její zásluhou, že tyto zločiny nejsou zapomenuty. Svou účastí na pietních akcích spolupořádaných Vězeňskou službou ČR významně napomohla rehabilitaci tradic československého vězeňství, pošpiněných v dobách nesvobody, v očích široké veřejnosti,“ uvedl generální ředitel Petr Dohnal. Vězeňská služba ČR dlouhodobě spolupracuje s Konfederací politických vězňů, s Českým svazem bojovníků za svobodu, se Sdružením bývalých politických vězňů, s Klubem Dr. Milady Horákové a dalšími občanskými organizacemi na přípravách pietních shromáždění pořádaných k uctění památky politických vězňů či vlastenců popravených v dobách nesvobody v českých věznicích.