banner
17.10.2016

Jednání Kulatého stolu v Maďarsku

Jednání Kulatého stolu v Maďarsku

Ve dnech 21. – 23. září 2016 se uskutečnilo další jednání Kulatého stolu generálních ředitelů středoevropských vězeňských služeb (MECR). Založení tohoto neformálního sdružení bylo navrženo v průběhu konference ICPA v Praze v roce 2008, od roku 2009 se pak členové pravidelně scházejí vždy v jedné z členských zemí. Letošní setkání se uskutečnilo v Maďarsku v prostorách Vzdělávacího centra Pilisszentkereszt, které zajišťuje profesní přípravu personálu Vězeňské služby Maďarska.

Jednání je postaveno na otevřené neformální diskuzi nad aktuálním stavem jednotlivých vězeňských služeb a zahrnuje také vybraná konkrétní témata, mezi která může patřit dlouhodobě diskutovaný problém ve většině evropských vězeňských služeb, žhavá novinka v rozvoji vězeňství či palčivý problém řešený současně v několika členských vězeňských službách MECR. Letošním specifickým tématem byl radikalismus a dále pak zaměstnávání vězňů a výstavba nových ubytovacích kapacit. V závěru setkání předal generální ředitel VS ČR Petr Dohnal generálnímu řediteli Vězeňské služby Maďarské republiky, Andrási Csótimu, medaili Vězeňské služby ČR za zásluhy o rozvoj. Generál Csóti působí v čele maďarské vězeňské služby mnoho let a spolupráci s českou vězeňskou službou vždy výrazně podporoval. Členy MECR jsou nejvyšší představitelé vězeňských služeb České republiky, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Bavorska, Slovinska a Švýcarska. Letos poprvé se setkání zúčastnili také generální ředitelé vězeňských služeb Itálie a Polska. S ohledem na postupné geografické rozšiřování sdružení proběhla také krátká diskuze nad možnou změnou názvu, neboť Kulatý stůl už není jen středoevropský