banner
21.9.2018

Jednání Kulatého stolu generálních ředitelů VS zemí střední a východní Evropy

21. září (VS ČR) – V minulém týdnu se generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal zúčastnil 16. zasedání Kulatého stolu generálních ředitelů vězeňských služeb zemí střední a východní Evropy (MECR), které se tentokrát konalo ve Vídni.

Toto jednání probíhá pravidelně od roku 2009, kdy byl MECR založen. První setkání se rovněž konalo ve Vídni, pak se členové scházeli postupně v jednotlivých členských státech, do roku 2013 dvakrát ročně, od roku 2014 pak jednou do roka.

Cílem setkání je neformální diskuze na téma aktuální situace v jednotlivých vězeňských službách, mluví se o dosažených úspěších, ale také o aktuálních problémech. Jedná se o otevřenou výměnu informací, názorů a zkušeností, která je často také velmi inspirativní ve vztahu k řešení problémů, které se napříč evropskými systémy nezřídka prolínají. Letos byla tímto ústředním tématem personální situace, nedostatek kvalifikovaného personálu a náborové pobídky.

Setkání se zúčastnili zástupci vězeňských služeb České republiky, Estonska, Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Mezi členské země patří dále Bavorsko, Chorvatsko a Litva.