banner
12.5.2017

I. Zemanová ve Věznici Rýnovice

Ve středu 10. května navštívila Věznici Rýnovice manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová. Přijela v doprovodu manželky hejtmana Libereckého kraje Sylwií Půta – Ṥwiercz. Tato návštěva se konala v rámci třídenní cesty prezidentského páru po Libereckém kraji. Během prohlídky věznice první dámu doprovázel generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal a ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž.

Přítomní se nejprve seznámili se základními informacemi o věznici a shlédli připravenou prezentaci. Následovala prohlídka střežené části věznice. Ivana Zemanová si prohlédla pracoviště odsouzených, kde se zajímala o to, zda vězni zvládají stanovené normy, jakým způsobem jsou do práce vybíráni a zda mají o práci zájem. Dále navštívila specializované oddělení protialkoholní a protitoxikomanické léčby, kde se setkala s odborným personálem a prohlédla si zahradu se skleníky. V kapli věznice, kde právě probíhalo meditační setkání odsouzených, měla možnost pohovořit s věřícími vězni a kaplankou věznice. Zde si také vyslechla krátké hudební vystoupení jednoho z odsouzených. Poté následovala ukázka služební kynologie, výcviku služebního psa – specialisty při vyhledávání omamných a psychotropních látek. Během své návštěvy paní Ivana Zemanová krátce pohovořila se zaměstnanci i odsouzenými a zajímala se o jejich každodenní starosti.