banner
4.2.2019

Generální ředitel VS ČR hostem oslav 50 let slovenského vězeňství

PRAHA 4. února (VS ČR) – Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal zúčastnil slavnostního shromáždění, které se konalo v Bratislavě u příležitosti oslav 50. výročí samostatného slovenského vězeňství. Vybraným hostům, včetně generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala, udělil ministr spravedlnosti Slovenské republiky Gábor Gál a generální ředitel Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky Milan Ivan čestnou medaili při příležitosti 50. výročí samostatného slovenského vězeňství. Všichni účastníci pak obdrželi pamětní plaketu k tomuto výročí.

V letošním roce si Sbor vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky připomíná 50. výročí samostatného slovenského vězeňství. K 1. lednu 1969 byl tehdejší Sbor nápravné výchovy převeden z kompetence federálního Sboru národní bezpečnosti pod Ministerstvem vnitra ČSSR do působnosti nově vzniklého Ministerstva spravedlnosti SSR. Slavnostního shromáždění, které se konalo v historické budově Národní rady Slovenské republiky, se účastnili představitelé vlády, parlamentu, soudů, generální prokuratury, policie a dalších spolupracujících složek. Ze zahraničních účastníků byli dále přítomni generální ředitelé vězeňských služeb Maďarska, Polska, Rakouska a Švýcarska.