banner
14.6.2010

Pronájem ploch ve věznici Oráčov

Věznice Oráčov nabízí k pronájmu pozemky ve výrobní zóně za účelem zaměstnávání vězňů.

Využitelné pozemky

Jedná se o pozemky samostatně oplocené ohradní zdí ve výrobní zóně Věznice Oráčov. Plochu o výměře 980 m2 zabírá stávající výrobní hala a 1 640 m2 zpevněné a manipulační plochy. Zbývající část pozemků o výměře 13 458 m2 nabízí Vězeňská služba k pronajmutí za účelem zaměstnávání odsouzených osob. Na tomto pozemku je možno postavit dočasnou stavbu, případně provádět sezónní zaměstnávání bez větší náročnosti na budovy. Lze pronajmout i část pozemku.

Z pohledu současně platného územního plánu je výše uvedená plocha vedena jako výrobní zóna využitelná pro vězeňství .
Předmětem pronájmu je zastavitelný pozemek, který se nachází v západní části okresu Rakovník v k. ú. obce Oráčov, lokalita Čížkov na parcele č. 1531/18.

Geografická poloha a dopravní dostupnost

Věznice Oráčov se nachází ve Středočeském kraji na Rakovnicku cca 17 km západně od Rakovníka, souřadnice GPS: Loc 50° 7´ 34´´N, 13° 32´39´´E.

Dopravní dostupnost je možná z více směrů:

např.:
ze silnice I. třídy Praha – Karlovy Vary, odbočka na obec Kněževes
ze silnice I. třídy Karlovy Vary – Praha, odbočka na obec Jesenice
přes město Rakovník na obec Oráčov po silnici II. třídy.
Všechny uvedené trasy jsou vhodné i pro příjezd kamionové dopravy.

Činnosti, ke kterým může být pozemek využit

Při zaměstnávání odsouzených je třeba vycházet ze specifika pracovní síly vězňů a prostředí věznice. Vězni jsou většinou nekvalifikovaní, proto je vhodná jednoduchá manuální práce vyžadující pouze zapracování. Nelze produkovat nebezpečné výrobky např. součásti zbraní, užívat při výrobě nebezpečné chemické látky, hořlaviny apod., které by mohly být vězni zneužity k narušení bezpečnosti ve věznici. Lze zaměstnat až 100 odsouzených ve dvousměnném provozu.

Jiné informace

  1. Dopravní obslužnost objektu: nabízené pozemky se nacházejí ve střežené části věznice, zabezpečené ohradní zdí a přístupné po zpevněné komunikaci. Areál výrobní zóny disponuje samostatným vjezdem nezávislým na hlavním objektu „Věznice Oráčov“, který je vhodný pro vjezd nákladní automobilové dopravy včetně kamionových návěsů (rozměry vstupního koše pro vjezd nákladních automobilů : výška 4,5 m, šířka 4 m, délka 24 m). Veřejná komunikace je vzdálena cca 400 m.
  2. Elektrická energie je dostupná z blízké energetické sítě veřejného distributora energií a služeb, napojení na vodovodní řád a kanalizaci je dosažitelné – vnitřní sítě ve správě věznice,
  3. Střežení výrobního prostoru zajišťuje Vězeňská služba.

Výhody zaměstnávání vězňů

Věznice dodržuje dohodnuté počty zaměstnaných vězňů, není ovlivněno např. čerpáním dovolené.
Věznice zajišťuje vězňům pracovní oděv a stravu.
V uvedených prostorách není nebezpečí odcizení materiálu, protože prostor je střežen.
V případě, že podnikatel nemá na některé dny zakázku, vězni nejsou zařazeni do práce a neplatí se jim odměna.

Cena za pronájem – dle dohody

Kontaktní osoby

Věra Hejdová
Vedoucí samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob
tel. 313 593 179, 723 748 022

Bc. Pavel Altman
Vedoucí oddělení logistiky
tel. 313 593 169, 607 101 656

Ing. Eva Zejmonová
Zástupce ředitele
tel. 313 593 126, 602 786 145