banner
20.1.2010

Nová pracovní místa pro vězně ve věznici Valdice

Firma AEG Components a.s. projevila koncem roku 2009 zájem o převedení části svých výrobních provozů do Věznice Valdice.

V zájmu vyšší zaměstnanosti odsouzených vedení valdické věznice tento zájem uvítalo. V posledním roce bohužel situace v zaměstnávání vězněných osob kopírovala problémy domácí ekonomiky, krachování firem a propouštění, což znamenalo, že i ve Věznici Valdice ukončily činnost dvě firmy se ztrátou cca 150 pracovních míst. Procento zaměstnaných vězňů počátkem roku 2009 kleslo z průměrných cca 65 procent na cca 53 procent.

Ovšem na sklonku loňského roku svitla naděje na další zaměstnávání odsouzených, protože o vstup do výrobní zóny projevila zájem firma AEG Components a.s. Dne 24.11. 2009 nejvyšší představitelé této firmy v čele s jednatelkou společnosti zavítali do valdické věznice za účelem navázání kontaktu. Neskrývaným důvodem byla ekonomická situace této firmy, snaha o snížení nákladů a tím i zachování konkurenceschopnosti.

Následovala série několika jednání, seznamování se s projektem a záměrem firmy i celkové analyzování situace. Připomínky byly projednány, vše nabralo správný směr a dne 14. 1. 2010 se uskutečnilo pracovní setkání mezi vedením valdické věznice s předními představiteli firmy AEG Components a.s. Ing. Zdeňkem Jindrákem, místopředsedou a Ing. Lubomírem Tobiášem, vedoucím výroby MKP kondenzátorů. Na této schůzce došlo k podpisu smlouvy o pronájmu výrobních prostor uvnitř objektu Věznice Valdice a smlouvy o zařazení odsouzených do práce.

Tímto krokem byla započata spolupráce v zahájení výrobní činnosti této firmy ve vnitřních prostorech věznice, která postupně v horizontu 3 měsíců zaměstná na plný úvazek kolem 130 odsouzených ve třísměnném provozu. V současné době probíhá zaškolování pracovníků firmy AEG Components a.s, kteří budou dohlížet na práci vězňů a příprava pracoviště.

Pro věznici byla důležitá skutečnost, že Vězeňská služba nemusela vynaložit žádné finanční prostředky na úpravu nebo výstavbu výrobních prostor, pouze ve vlastní režii vyklidila a připravila stávající prostory.

V případě zaměstnání cca 130 odsouzených by se zvýšilo procento zaměstnanosti ze současných cca 53 % na 65-66 %, což je při minimálních nákladech na úpravu pracoviště velkým přínosem. Věznice si v období přípravy nového pracoviště provedla vlastní zjištění, jaký je o tuto práci mezi odsouzenými zájem a prozatím se přihlásilo cca 100 odsouzených.

Za přípravu zahájení výroby v prostorách Věznice Valdice a s přesvědčením o dobré spolupráci udělil Ing. Zdeněk Jindrák, místopředseda představenstva řediteli věznice děkovný dopis.