banner
6.6.2016

Delegace VS Rakouska v ČR

Ve dnech 30. května – 1. června navštívila Českou republiku delegace Vězeňské služby Rakouska v čele s jejím generálním ředitelem Erichem Mayerem a jeho náměstkem Josefem Schmollem. Jednalo se o oficiální návštěvu na pozvání generálního ředitele VS ČR Petra Dohnala.

Cílem návštěvy bylo upevnění dosavadní spolupráce, která mezi oběma službami trvá již řadu let. Během svého pobytu se hosté seznámili se základními informacemi o Vězeňské službě, její struktuře, fungování a současné situaci. Navštívili Věznici Plzeň a ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a krátce také Vazební věznici Praha-Pankrác, kde si prohlédli expozice Památníku českého vězeňství

a seznámili se s historií vězeňského systému v České republice. Živě se zajímali zejména o podmínky výkonu trestu, ubytovací kapacity, programy zacházení, terapeutické programy a práci odborného personálu s vězni. Diskutovalo se rovněž o otázkách bezpečnosti a problémech s náborem personálu. Výkon trestu v Rakousku je v mnoha ohledech podobný českému systému. Odlišné jsou některé vstupní podmínky, např. ve srovnání s ČR neporovnatelně vyšší podíl vězněných cizinců v rakouských věznicích.

tol