banner
29.11.2016

Akademie VS ČR členem EPTA

Dne 16. listopadu 2016 vstoupila Akademie VS ČR do asociace sdružující vzdělávací střediska evropských vězeňských služeb. European Penitentiary Training Academies Network (EPTA) je sdružení, které usiluje o rozvoj komunikace mezi vzdělávacími středisky a o výměnu informací a zkušeností v evropském měřítku.

Hlavním cílem je zkvalitňování výcviku nového vězeňského personálu a rozvoj systémů následného odborného vzdělávání. EPTA umožňuje svým členům vytvářet pracovní skupiny dle aktuálních potřeb, podporuje organizování odborných stáží učitelů v zahraničí a jejich účasti na mezinárodních seminářích. Zároveň informuje své členy o nových vzdělávacích projektech, metodách či formách výuky, seznamuje je s výsledky různých výzkumů a podobně. Sdružení EPTA spolupracuje s Evropskou asociací vězeňských služeb EuroPris a činnost je pozitivně hodnocena Evropskou komisí. Sdružení EPTA bylo založeno v roce 2009. Členy EPTA jsou vzdělávací střediska vězeňských služeb Arménie, Bavorska, Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Gruzie, Chorvatska, Irska, Itálie, Katalánie, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Severního Irska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. EPTA pořádá každoroční konference, kterých se účastní ředitelé vzdělávacích středisek a další pozvaní odborníci přednášející na vybraná témata. Letošní konference proběhla ve dnech 15. – 18. listopadu v Centrálním vzdělávacím středisku VS Polské republiky v Kaliszi. Kromě účastníků reprezentujících členské organizace se této konference zúčastnili také zástupci EuroPris, European Judicial Traininig Unit of Directorate General for Justice Evropské komise (EU JUST), Radicalisation Awareness Network (RAN) a představitelé vzdělávacích středisek VS Ukrajiny a Turecka. Tématem letošní konference bylo vzdělávání personálu v oblastech prevence radikalizace ve věznicích a zacházení s vězněnými osobami se specifickými potřebami. Akademie VS na konferenci představila svůj unikátní projekt jazykového vzdělávání pro penitenciární praxi. Zkvalitnění přístupu vězeňského personálu k dokumentům Rady Evropy, EuroPris a dalších významných institucí a rozvoj komunikace mezi vězeňskými odborníky bude v roce 2017 jedním z klíčových témat Evropské komise, Rady pro penologickou spolupráci i EuroPris. V souvislosti s vysokou potřebou zlepšení jazykových kompetencí evropského vězeňského personálu v dnešním multikulturním světě se česká iniciativa setkala s pozitivním ohlasem účastníků konference.