banner
26.6.2018

Pietní akt za oběti komunismu

PRAHA 26. června (VS ČR) – Památku obětí totalitních režimů a zvláště obětí komunismu si dnes na hřbitově v Ďáblicích připomněli účastníci pietního aktu, uspořádaného den před výročím popravy Milady Horákové. Pietního shromáždění se zúčastnili  zástupci Sdružení bývalých politických vězňů, slovenské Konfederace politických vězňů, státních orgánů a dalších organizací. Vězeňskou službu ČR reprezentoval ředitel kanceláře GŘ Jiří Dolejší a vedoucí kabinetu dokumentace a historie Alex Kýr. Za vazební věznici Praha Pankrác se pietního aktu zúčastnil její ředitel Pavel Dresler.  

Řečníci se shodli, že by oběti, kterých je na hřbitově v Ďáblicích pohřbeno několik stovek, by měly být exhumovány a identifikovány, aby následně mohly být pohřbeny s náležitou úctou. Další řečníci připomněli, že na hřbitově je pohřbeno také mnoho dětí, které se narodily vězněným matkám a nedostalo se jim potřebné péče. Na identifikacích obětí komunismus se již řadu let podílí také kabinet dokumentace a historie VS ČR.