banner
26.4.2018

Bývalý příslušník VS ČR rýnovickému vězni v útěku nepomáhal

PRAHA 26. dubna (VS ČR)  – Dnes již bývalého příslušníka VS ČR, který pracoval jako vrchní inspektor strážní služby ve Věznici Rýnovice závažně obvinil jeden z vězňů z toho, že mu měl pomoci k útěku a údajně si za tuto službu říci o finanční částku.  Po několikaměsíčním vyšetřování GIBS konstatovala, že se bývalý příslušník VS ČR žádného protiprávního jednání nedopustil, na útěku vězně se nijak nepodílel a žádný úplatek nepožadoval ani nepřevzal.

Oznámení odsouzeného spočívalo v tom, že mu příslušník vězeňské služby měl za 30 tisíc korun a jeden tisíc EUR zařídit přeřazení z vnitřní střežené části věznice do vnější nestřežené části a následně za dalších 100 tisíc korun  obstarat osobní auto, které ho odvezlo do Polska. Z Polska vězeň uprchl dále na Slovensko, kde byl po čtyřech měsících zadržen slovenskou policií a následně do ČR byl vydán v srpnu 2017. Vězeň, který tuto věc oznámil, je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu křivého obvinění.

red