banner
8.3.2018

Jiřina Bohdalová na návštěvě Památníku českého vězeňství

PRAHA 8. března (VS ČR) – Památník v prostorách bývalého nacistického popraviště v pankrácké věznici často navštěvují nejen studenti, ale též lidé nejrůznějších profesí, kteří se zajímají o historii českého vězeňství. Dne 28. února 2018 v odpoledních hodinách navštívila památník populární herečka paní Jiřina Bohdalová  v  doprovodu náměstka ministra spravedlnosti Vladimíra Zimmela, ředitele Vazební věznice Praha Pankrác Pavla Dreslera a dalších zúčastněných.

V průběhu prohlídky expozice, dokumentující vývoj českého vězeňství z hlediska jeho tradic, deformace a reforem, zavzpomínala na svého otce, který byl za své rebelantství vězněn v období nacismu i komunismu a na to, jak jej navštěvovala ve valdické věznici v 50. letech 20 století. V popravčí místnosti s gilotinou poznamenala, že období nacistického útlaku se velmi dobře pamatuje, jakož i perzekuce svobodomyslných lidí po roce 1948. A právě vlastní životní zkušenosti s bezprávím nepochybně přispěly k pravdivému a přesvědčivému ztvárnění celé řady hereckých rolí a zejména z vězeňského prostředí. Na počátku devadesátých let při cestě z USA se Jiřina Bohdalová setkala na palubě letadla s uprchlým českým vězněm J.B., kterého k vydání do ČR doprovázeli dva příslušníci americké tradiční eskortní služby Marshal Service. Zajímala se o osud tohoto vězně a později jej navštívila ve Věznici Valdice. Ve věku, ve kterém se mnozí již oddávají zaslouženému odpočinku, Jiřina Bohdalová dál hledá a naplňuje své cíle umělecké i lidské.
Aleš Kýr