Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
P.O. Box 3
140 67 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

Úřední hodiny

Pondělí – Čtvrtek 7:30 – 16:15
Pátek 7:30 – 15:00

Telefonní čísla

­Telefonní ústředna:­   +420 244 024 111

Protikorupční linka:   +420 244 024 652

Faxová čísla

Podatelna:                    +420 244 024 809

 

Tyto kontakty neslouží k poskytování informací o vězněných osobách. Kontaktní údaje na jednotlivé věznice najdete na internetových stránkách jednotlivých věznic (organizačních jednotek).

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@grvs.justice.cz

ID datové schránky

b86abcb

Další (dedikované) datové schránky

Centrální evidence vězněných osob (ID datové schránky ynsarxi)
Určená pro poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, trestu a zabezpečovací detence (kromě dotazů týkajících se zaměstnávání či finanční situace).Více informací naleznete v sekci týkající se Centrální evidence vězněných osob: www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/programy-a-fondy-eu/zmeny-v-dotazovani-na-cevo.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (ID datové schránky: nzz9tgu)
Pro komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních v souladu s GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datové schránky organizačních jednotek jsou uvedeny na webových stránkách konkrétních organizačních jednotek.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky z d e.

Další kontakty

Generální ředitel VS ČR
Vrchní státní rada
genmjr. PhDr. Petr Dohnal

email: jkvackova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 405

Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení
Vrchní státní rada
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis

email: psukova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 406

Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu
Vrchní státní rada
plk. Mgr. Pavel Hadrava

email: psukova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 406

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny
Ing. Jaroslav Myšička

email: mredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 407

Náměstek generálního ředitele pro logistiku, IT a zdravotnictví

email: mredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 407

Ředitel kanceláře generálního ředitele
Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Dolejší

email: isubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 404

Tisková mluvčí
Komisařka
por. Petra Kučerová

email: pkucerova@grvs.justice.cz

tel.: +420 608 110 043

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu
Vrchní rada
plk. PhDr. Pavel Horák

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 602

Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže
Vrchní rada
plk. Ing. Pavel Výborný

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 452

Bezpečnostní ředitel
Rada
pplk. Ing. Miroslav Kufa

email: mkufa@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 440

Ředitel odboru ekonomického
Ing. Ivan Novotný

email: rnovakova(a)grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 952

Ředitel odboru logistiky
Pověřen řízením
JUDr. Jaroslav Vlk

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Ředitel odboru zdravotnické služby
MUDr. Jaroslav Žižka

email: bhouskova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 902

Ředitelka odboru kontroly
Vrchní rada
plk. Mgr. Jitka Stloukalová

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 652

Ředitel odboru právního
Mgr. Pavel Kolář

email: lhasincova@grvs.justice.cz  
tel.: +420 244 024 430

Ředitel odboru správního
Pověřen řízením
Jaroslav Bauer

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 802

Ředitel odboru personálního
Ing. Marian Prokeš

email: mprokes@grvs.justice.cz

sekretariát, tel.: +420 244 024 752

Ředitel odboru investic a EU fondů
pověřen řízením
Bc. Pavel Štochl

email: bredlichova@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 416

Ředitel odboru informatiky
Ing. Roman Šafránek

email: jhusova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 852

Ředitel Středního odborného učiliště
Mgr. Josef Polcer

email: jpolcer@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 449

Vedoucí interního auditu
Ing. Jaromír Matoušek, DiS.

email: jmatousek@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 424

Hlavní kaplan
Ing. Bc. Pavel Kočnar

email: pkocnar@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 472

Kancelář generálního ředitele

Oddělení vnějších vztahů
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Tomáš Olšar

email: tolsar@grvs.justice.cz

tel.: + 420 244 024 437

Odbor ekonomický

Oddělení controllingu
Ing. Petr Sláma

email: rnovakova(a)grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 952

Oddělení odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání
Ing. Michal Hoza

email: rnovakova(a)grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 952

Oddělení rozpočtu a IISSP
Ing. Hana Veselá

email: rnovakova(a)grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 952

Oddělení účetnictví a výkaznictví
Ing. Iveta Rybová

email: rnovakova(a)grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 952

Koordinátor zaměstnávání odsouzených
Hana Charvátová

email: hcharvatova(a)grvs.justice.cz

tel.: + 420 244 024 990
mob.: +420 727 965 831

Odbor investic, centrálních nákupů a EU fondů

Oddělení EU fondů a dotací
Ing. Lenka Železná

email: bredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 416

Oddělení programového financování a investic

email: bredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 416

Odbor kontroly

Oddělení prevence
rada
plk. Mgr. Lukáš Dohnal

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 652

Oddělení stížností
Rada
plk. PaedDr. Helena Valtová

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 652

Odbor logistiky

Oddělení automobilní služby
Václav Klement

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Oddělení MTZ a služeb
Ing. Petra Prokešová

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Oddělení hospodářské správy
Mgr. Martina Hrouzková

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Oddělení správy majetku
Jan Michalec

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Oddělení ZaKT
Ing. Zdeněk Veiner

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 502

Odbor právní

Oddělení právních analýz a legislativy
Mgr. Ivana Klimtova

email:IKlimtova@grvs.justice.cz

tel.: +420 244 024 431

Oddělení veřejných zakázek
Bc. Tomáš Polanský

email: tpolansky@grvs.justice.cz

sekretariát, tel.: +420 244 024 986

Odbor správní

Oddělení Archivu Vězeňské služby České republiky
Renáta Maliková

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 802

Oddělení Centrální evidence vězněných osob
Lucie Mäsiarová

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 802

Oddělení vnitřních věcí
Mgr. Alice Hladíková

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 802

Odbor vězeňské a justiční stráže

Oddělení vězeňské stráže
Rada
plk. Ing. Pavel Výborný

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 452

Oddělení služební kynologie
Rada

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 452

Oddělení speciálních činností
Rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 452

Odbor výkonu vazby a trestu

Oddělení odborného zacházení
Ing. Michal Řeháček

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 602

Oddělení výkonu vazby a trestu
Rada
plk. Mgr. Pavel Holubec

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: +420 244 024 602

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jaroslav Bauer

e-mail: gdpr@grvs.justice.cz (úsek pověřence)

sekretariát, tel.: +420 244 024 802

ID datové schránky: nzz9tgu