banner

Veřejná vyhláška

Prostor pro zveřejnění veřejných vyhlášek podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemné vyhotovení veřejných vyhlášek