banner

Povinně zveřejňované údaje

Popisy úkonů orgánu veřejné moci

(dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.)

Povinně zveřejňované údaje podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.:

1. Název Vězeňská služba České republiky
2. Důvod a způsob založení Vězeňská služba České republiky je zřízena ze zákona.

Vězeňská služba České republiky

 • je ozbrojeným bezpečnostním sborem, správním úřadem a účetní jednotkou, poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti,
 • řídí ji generální ředitel Vězeňské služby České republiky,
 • působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou je příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby oprávněn působit na území jiného státu v rámci mírové nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem nebo s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy. Příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn působit na území jiného státu také na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo je-li vyslán k plnění úkolů na základě rozhodnutí ministra se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost příslušného orgánu cizího státu,
 • plní úkoly jí stanovené podle § 2 zákona č. 555/1992 Sb. a podle dalších právních předpisů.

Nadřízený orgán: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

3. Organizační struktura Organizační struktura Vězeňské služby České republiky.

Organizační struktura Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky (zde)

Organizační strukturu organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek (zde)

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Adresa sídla:

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4

Adresa úřadovny:

Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky
Soudní 1672/1a
P. O. Box 3
140 67 Praha 4

Kontaktní poštovní adresy jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4 – Nusle

Adresy úřadoven jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.3 Úřední hodiny Generální ředitelství

Po – Čt    08:00 – 15:30
Pá            08:00 – 14:00

V době platnosti nouzového stavu a krizových opatření se úřední hodiny pro veřejnost mění. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých organizačních jednotek.

Úřední hodiny jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na úvodní stránce webových stránek těchto jednotek, nebo v části „Kontakty“.

4.4 Telefonní čísla Automatická ústředna Generálního ředitelství

(+420) 244 024 111

Protikorupční linka

(+420) 244 024 652

Telefonní čísla na ústředny jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

Faxové spojení:

Centrální podatelna (Generální ředitelství)

(+420) 244 024 809

Čísla faxu jednotlivých organizačních jednotek, má-li organizační jednotka faxové číslo zřízeno, lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.5 Adresa internetových stránek https://www.vscr.cz
4.6 Adresa podatelny Centrální podatelna

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4 – Nusle

Adresy úřadoven (a podatelen) jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.7 Elektronická adresa podatelny e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz

Organizační jednotky nemají zřízeny elektronické adresy podatelen. Veškerá elektronická podání se provádí prostřednictvím výše uvedené elektronické adresy podatelny.

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů Podrobné informace o provozu elektronické podatelny včetně akceptovaných formátů souborů naleznete zde.

Vzor potvrzení o přijetí datové zprávy elektronickou podatelnou naleznete zde.

Další elektronické adresy
Kvalifikovaná podání Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Vězeňské služby České republiky naleznete zde.
4.8 Datová schránka b86abcb
Další datové schránky
 • Centrální evidence vězněných osob (Vězeňská služba České republiky): ynsarxi

Tato datová schránka slouží výhradně k podávání žádostí o poskytnutí údajů z Centrální evidence vězněných osob včetně podávání formulářových podání prostřednictvím systému eLustrace – poskytnutí údajů o vězněných osobách.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Vězeňská služba České republiky): nzz9tgu

Tato datová schránka slouží ke komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů Vězeňské služby České republiky.

 • Provozní systém registru smluv (Vězeňská služba České republiky): xbuqg58

Tato datová schránka je provozní (systémovou) datovou schránkou a neslouží ke komunikaci s Vězeňskou službou České republiky; využívá se výhradně pro komunikaci Vězeňské služby České republiky s Portálem Registru smluv.

Datové schránky ostatních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky jsou uvedeny níže a současně je lze nalézt zde.

 • Akademie Vězeňské služby České republiky: dya227n
 • Bělušice – věznice (Vězeňská služba České republiky): sgkd4ux
 • Brno – vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky): 29vd4ut
 • Břeclav – věznice (Vězeňská služba České republiky): bc3d4sb
 • České Budějovice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): b26d4vm
 • Heřmanice – věznice (Vězeňská služba České republiky): ysud4wq
 • Horní Slavkov – věznice (Vězeňská služba České republiky): kufd4vf
 • Hradec Králové – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): tjfd4ke
 • Jiřice – věznice (Vězeňská služba České republiky): vfsd3n6
 • Karviná – věznice (Vězeňská služba České republiky): j6cd4s5
 • Kuřim – věznice (Vězeňská služba České republiky): 4cqd4ka
 • Kynšperk nad Ohří – věznice (Vězeňská služba České republiky): fwdd4za
 • Liberec – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): vmqd4vc
 • Litoměřice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): miid4ys
 • Mírov – věznice (Vězeňská služba České republiky): ajyfne4
 • Nové Sedlo – věznice (Vězeňská služba České republiky): 5rbfmqx
 • Odolov – věznice (Vězeňská služba České republiky): 583d3n2
 • Olomouc – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): qpnd4z7
 • Opava – věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky): e2cd3ps
 • Oráčov – věznice (Vězeňská služba České republiky): zgxd4z3
 • Ostrava – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): nwqd46e
 • Ostrov – věznice (Vězeňská služba České republiky): 998d4zx
 • Pardubice – věznice (Vězeňská služba České republiky): wbtd4yn
 • Plzeň – věznice (Vězeňská služba České republiky): etid49u
 • Praha Pankrác – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): xpzd46b
 • Praha Ruzyně – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): 6ezd4v8
 • Příbram – věznice (Vězeňská služba České republiky): pktd49r
 • Rapotice – věznice (Vězeňská služba České republiky): 6qcd5bd
 • Rýnovice – věznice (Vězeňská služba České republiky): i3hd42p
 • Stráž pod Ralskem – věznice (Vězeňská služba České republiky): tusd42j
 • Střední odborné učiliště (Vězeňská služba České republiky): gkgd44m
 • Světlá nad Sázavou – věznice (Vězeňská služba České republiky): yd4d49m
 • Teplice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): bned48g
 • Valdice – věznice (Vězeňská služba České republiky): ptmd3pn
 • Vinařice – věznice (Vězeňská služba České republiky): rdrd44h
 • Všehrdy – věznice (Vězeňská služba České republiky): z62d44d
 • Znojmo – věznice (Vězeňská služba České republiky): fhmd5c7
5. Případné platby lze poukázat 19-2901881/0710

Při platbě specifikujte účel platby. Účel platby lze specifikovat rovněž variabilním symbolem.

Uvedené číslo bankovního účtu neslouží k poukázání finančních prostředků vězněným osobám!

6. 00212423
7. DIČ CZ00212423

Vězeňská služba České republiky není ze své hlavní činnosti plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet Informace o rozpočtu Vězeňské služby České republiky a jeho čerpání naleznete zde.
9. Žádosti o informace Podrobné informace o možnosti získat informace naleznete na stránkách věnovaných této oblasti (zde)
10. Příjem podání a podnětů
Způsob podání žádostí a dalších podání Podání lze uskutečnit:

 • osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 • případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 • písemně na adrese organizace
 • elektronicky na adrese elektronické podatelny
 • prostřednictvím datové schránky organizace
Opravné prostředky Podrobné informace k podání opravných prostředků ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

Formuláře Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde a zde.
11. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony pro lidi

11.2 Vydané právní předpisy Vězeňská služba České republiky není zmocněna k vydávání právních předpisů.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací stanoví pro složky resortu justice Ministerstvo spravedlnosti České republiky (zde)
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací (viz bod 12.1)
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy povinného subjektu ve smyslu § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.