banner

Úřední deska

Název Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Důvod a způsob založení Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Organizační struktura Organizační strukturu VS ČR najdete zde.
Kontaktní údaje Kontaktní údaje najdete zde.
Bankovní spojení 19-2901881/0710 (Tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám!)
00212423
DIČ CZ00212423

Dokumenty

•  Aktuální rozpočet (zde lze vygenerovat rozpočet od roku 2010)

Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
  3. písemně na adrese organizace
  4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  5. prostřednictvím datové schránky organizace

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky zde.
Vzor potvrzení o doručení datové zprávyzde.
Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VS ČR: zde.

Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2004