banner

Zdravotnictví, poskytování zdravotní péče

Bylo rozhodnutí lékařské komise o odložení nástupu do vězení u osoby XY o půl roku jednohlasné nebo někdo hlasoval proti?

Stanovisko Ústřední lékařské komise bylo jednohlasné. Žádost je však nevhodně formulována; o odložení nástupu do výkonu trestu rozhoduje soud, nikoli Ústřední lékařská komise (celé znění zde).