banner

Správní činnosti

Volební právo vězněných osob

Žádost o statistické výstupy zpracovávané Vězeňskou službou České republiky k uplatňování volebního práva obviněných, odsouzených a chovanců (vč. cizích státních příslušníků).

Anonymizované rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a poskytnutí informace naleznete zde.

Informace o místě pobytu vězněné osoby

Žádost o poskytnutí informace o místě výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Anonymizované rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace naleznete zde.