banner

Svobodný přístup k informacím

Uplatnění práva na svobodný přístup k informacím se nevztahuje na poskytování informací o vězněných osobách!
Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě.
Více informací naleznete zde: https://www.vscr.cz/informacni-servis/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-z-oblasti-evidence-veznu/

Obecné informace k uplatnění práva na svobodný přístup k informacím

Zde naleznete základní informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem

Ke stažení

V této části naleznete dokumenty určené ke stažení (např. vzor žádosti o poskytnutí informace)

Doplňující informace