banner

Svobodný přístup k informacím

Obecné informace k uplatnění práva na svobodný přístup k informacím

Zde naleznete základní informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem

Ke stažení

V této části naleznete dokumenty určené ke stažení (např. vzor žádosti o poskytnutí informace)

Doplňující informace