Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktuální počty zaměstnaných vězňů

Aktuální zaměstnanost odsouzených je 58,74 procent, což představuje 8675 osob. Oproti minulému týdnu je to nárůst o 0,26 procent, avšak úbytek o sedm osob.  (Stav k 14. lednu 2019)

Přehled zaměstnanosti v letech 2011 – 2017:

 
 2011 2012  2013  2014 2015 2016 2017
 procentuální zaměstnanost  50,1%  48,99% 57,50%  48,86%  44,93%  50,38% 56,23%
 počet zaměstnaných odsouzených  6 734   6 377   5 367   5 463   6 021   7 606 8 449
odsouzení zaměstnaní v provozovnách SHS VS ČR  1 650  1 373  1 497  1 679  1 720  2 999 3 457
odsouzení zaměstnaní
u podnikatelských subjektů
 2 548  2 454  1 466  1 328  1 646  1 954 2 265
 celkový počet vězňů  23 170  22 644  16 645  18 658  20 866  22 481 20 789

Údaje jsou vždy k 31. prosinci daného roku a byly zpětně vypočítány podle nové metodiky hodnocení zaměstnanosti odsouzených. Ta nyní započítává pouze odsouzené zaměstnané za finanční odměnu a vyjímá odsouzené pracující v režii věznice či účastnící se vzdělávacích a školících programů, brigád a podobně. Údaje za rok 2013 odrážejí stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. Nárůst počtu zaměstnaných vězňů v roce 2017 (o 843 osob) je způsobený novou politikou zaměstnávání odsouzených vyplývající z Koncepce vězeňství do roku 2025.