Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 19. 8. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19477 1737 76 1799 21428
Počet obviněných 1669 130 14 524 1799
Počet chovanců 83 9 N/A 3 92
Počet odsouzených 17725 1598 62 1260 1036
S ostrahou nízký 802 234 N/A 63 5651
S ostrahou střední 5014 637 N/A 276 11471
S ostrahou vysoký 10775 696 N/A 780 1103
Se zvýšenou ostrahou 1077 26 N/A 139 62
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46