Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 21. 10. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19224 1723 80 1770 21225
Počet obviněných 1622 136 19 469 1758
Počet chovanců 84 9 N/A 3 93
počet odsouzených 17518 1578 61 1275 19096
S ostrahou nízký 736 239 N/A 60 975
S ostrahou střední 4898 625 N/A 268 5523
S ostrahou vysoký 10738 681 N/A 798 11419
Se zvýšenou ostrahou 1091 27 N/A 148 1118
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46