banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 22. 2. 2021 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 17494 1557 82 1514 19286
Počet obviněných 1438 117 21 312 1555
Počet chovanců 98 11 N/A 3 109
počet odsouzených 15958 1429 61 1186 17387
S ostrahou nízký 551 161 N/A 52 712
S ostrahou střední 4022 532 N/A 207 4554
S ostrahou vysoký 10207 692 N/A 756 10899
Se zvýšenou ostrahou 1124 37 N/A 169 1161
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46