banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 18. 1. 2021 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 17501 1573 86 1545 19288
Počet obviněných 1468 117 14 344 1585
Počet chovanců 93 11 N/A 3 104
počet odsouzených 15940 1445 72 1171 17385
S ostrahou nízký 552 177 N/A 52 729
S ostrahou střední 4017 533 N/A 201 4550
S ostrahou vysoký 10196 690 N/A 761 10886
Se zvýšenou ostrahou 1111 37 N/A 155 1148
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46