Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 19. 11. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19895 1623 85 1774 21828
Počet obviněných 1717 134 21 533 1851
Počet chovanců 79 8 N/A 3 87
počet odsouzených 18099 1481 64 1221 19580
S ostrahou nízký 841 205 N/A 59 1046
S ostrahou střední 5170 616 N/A 255 5786
S ostrahou vysoký 11026 622 N/A 778 11648
Se zvýšenou ostrahou 1000 32 N/A 124 1036
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48