banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 29. 9. 2020 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 18016 1603 95 1574 19896
Počet obviněných 1648 105 31 369 1648
Počet chovanců 89 9 N/A 3 98
počet odsouzených 16384 1489 64 1186 17873
S ostrahou nízký 639 199 N/A 46 838
S ostrahou střední 4319 561 N/A 218 4880
S ostrahou vysoký 10242 683 N/A 761 10925
Se zvýšenou ostrahou 1128 38 N/A 161 1166
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46