Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Rychlá fakta

 

 

Stav k 22. 5. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20085 1598 79 1768 21948
Počet obviněných 1581 115 17 472 1696
Počet chovanců 76 7 N/A 3 83
počet odsouzených 18428 1476 59 1265 19904
S ostrahou nízký 796 169 N/A 48 965
S ostrahou střední 5644 670 N/A 309 6314
S ostrahou vysoký 10954 599 N/A 793 11553
Se zvýšenou ostrahou 977 31 N/A 114 1008
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49