banner

Nepotřebný majetek

Přímo nabízený majetek:

Nabídka nepotřebného majetku

  • na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (zde)
  • na stránkách Ministerstva spravedlnosti (zde)