banner

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Přehled nejčastěji kladených dotazů z oblasti evidence vězňů a pravidla poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Nejčastější dotazy z ekonomické oblasti

Přehled nejčastěji kladených dotazů z oblasti ekonomické. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Nejčastější dotazy ze zdravotnické oblasti

Přehled nejčastěji kladených dotazů ze zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Stížnosti

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.

Opravné prostředky ve správním řízení

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád").