banner
14.12.2020

Den českého vězeňství

Kdy

14.12.2020

0:00

Info

Den českého vězeňství, 14. prosinec, je vyvrcholením celoroční práce příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Je to svátek usilující o celospolečenské připomenutí penitenciárních tradic první Československé republiky, která vytvořila podmínky k uplatnění a rozvinutí všech předcházejících humanistických myšlenek a obohatila je o výsledky mezinárodní spolupráce v oblasti trestní justice a vězeňství. Pro stanovení data Dne českého vězeňství se ukázala jako nejvhodnější významná událost, spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky. Dne 14. prosince 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.  Den českého vězeňství je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělováním resortních vyznamenání. Letos se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci oslavy Dne českého vězeňství nebudou konat.

mapa není k dispozici