banner

Zprávy z oblasti programového financování

11.2.2020

Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění

Realizace projektu se s nástupem nového roku dostává již do druhé poloviny. V minulém roce proběhla formou dotazníkového šetření analýza úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti a pro její řešení u vězněných osob. Této analýzy se …
Realizace projektu se s nástupem nového roku dostává již do druhé poloviny. V minulém roce proběhla formou …

6.2.2020

Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá …
Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu …

6.2.2020

Vzdělávání personálu VS ČR

Vězeňská služba ČR využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, do níž byl podán projekt Zvyšování úrovně připravenosti …
Vězeňská služba ČR využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. …

6.2.2020

Snížení energetické náročnosti

Vězeňská služba České republiky v současnosti předložila žádost o dotaci šesti projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí, výzva č.70 a 100 SC 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a …
Vězeňská služba České republiky v současnosti předložila žádost o dotaci šesti projektů dotovaných z Evropských …