banner

PDP 4 Nové Sedlo

9.8.2017

Projekt byl úspěšně dokončen

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo v červnu 2016 sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo poté, co na konci května byla nová …
PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba …

12.7.2017

Pracovní setkání

Věznice Nové Sedlo se stala místem setkání realizačních týmů věznic, které byly zapojeny do projektu PDP4-PDP 7 za účasti vedoucí oddělení EU fondů a dotací Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky Lenky Železné a prvního …
Věznice Nové Sedlo se stala místem setkání realizačních týmů věznic, které byly zapojeny do projektu …

21.6.2017

Šance pro odsouzené

Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo. Nové vybudované učebny a dílny s širokým zázemím nahradily nevyhovující stísněné prostory, které věznice využívala. …
Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo sloužit …

15.5.2017

Kolaudace

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Nové Sedlo – vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ proběhla 11. května ve Věznici Nové Sedlo. Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky za účasti pracovníků Ministerstva spravedlnosti ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, …
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Nové Sedlo – vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ proběhla 11. …

15.5.2017

Údržba veřejné zeleně

Projekt programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, který je financován z Finančního mechanismu Norsko má nové absolventy. Závěr školního roku pro některé odsouzené specializovaného oddělení pro výkon trestu …
Projekt programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, který …

3.5.2017

Práce finišují

Torzo staré budovy bývalé kotelny je již minulostí. Na základě realizace projektu „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, které bylo financováno z Norských fondů věznice se může pyšnit novým Centrem teoretické …
Torzo staré budovy bývalé kotelny je již minulostí. Na základě realizace projektu „Zvýšení efektivity přípravy …

27.4.2017

Stavba převzata

Dne 26.dubna Věznice Nové Sedlo převzala vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny. Závěrem měsíce dubna firma ISOWELL Building s.r.o. Litvínov za přítomnosti ředitele věznice Miroslava Špalka, administrátorky EU fondů GŘ Vězeňské služby Lenky Semorádové a …
Dne 26.dubna Věznice Nové Sedlo převzala vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny. Závěrem měsíce dubna …

6.4.2017

Konference v Břevnovském klášteře

Architektonický skvost Břevnovský klášter v Praze ve dnech 29.-30. března přivítal účastníky závěrečné konference projektů Programu CZ 15- „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů v jehož rámci byl schválen projekt Vězeňské …
Architektonický skvost Břevnovský klášter v Praze ve dnech 29.-30. března přivítal účastníky závěrečné konference projektů …

10.2.2017

Kontrolní den

Dne 8. února proběhl kontrolní den na akci „Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“, která je financována z Norských fondů 2009-2014. Za účasti všech zainteresovaných stran proběhla prohlídka staveniště. Představitelé dodavatelské firmy ISOWELL Building s.r.o. …
Dne 8. února proběhl kontrolní den na akci „Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“, která …

5.1.2017

Překvapená komise

Neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, která je financována z Finančního mechanismu Norsko byla ukončena závěrečnými zkouškami v oboru dřevovýroba. Bezprostředně po oficiálním zahájení za …
Neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové …