Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Novinky

15.12.2015

Projekty Norských fondů

V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 06/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby“. Na šest stovek pracovníků věznic lépe připravených na práci s cizinci, …
V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 06/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : „Projekty …

15.12.2015

Kontaktní seminář v Oslo

Kontaktní seminář v Oslu, který se konal 21. – 23. října 2013, napomohl navázání a specifikaci spolupráce mezi zástupci Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR a jejich norskými partnery. Součástí semináře bylo …
Kontaktní seminář v Oslu, který se konal 21. – 23. října 2013, napomohl navázání a …

15.12.2015

Projekt Věznice Kuřim

V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 09/2015 vyšel článek a rozhovory s koordinátory projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“. Na otázky týkající se první reflexe …
V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 09/2015 vyšel článek a rozhovory s koordinátory projektu …

15.12.2015

Projekt Věznice Opava

V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 05/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘“. Umožnit všem ženám, které si odpykávají trest ve věznici v Opavě, …
V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 05/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : ,,Zvýšení …

10.12.2015

Norské fondy ve věznici Kuřim

V úterý 8.prosince 2015 byla podepsána smlouva se zhotovitelem firmou Izolservis, spol. s r.o. na akci „Věznice Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4“ realizovanou v rámci projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve …
V úterý 8.prosince 2015 byla podepsána smlouva se zhotovitelem firmou Izolservis, spol. s r.o. na …

24.11.2015

Návštěva v Norsku

Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 – Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb (dále jen CZ15). Za …
Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání …

31.10.2015

Exkurze u norské vězeňské služby

Jednou z hlavních aktivit předem definovaného projektu (PDP) 3 ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ je bilaterální spolupráce s norským partnerem. V rámci projektu byl naplánován týdenní odborný seminář s norskými …
Jednou z hlavních aktivit předem definovaného projektu (PDP) 3 ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a …

31.10.2015

Teambuildingový projekt

V rámci předem definovaného projektu (PDP) 7 „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici Kuřim“ absolvovalo sedm zaměstnanců Věznice Kuřim teambuildingový pobyt v penzionu Ohrada ve Vískách …
V rámci předem definovaného projektu (PDP) 7 „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve …

18.9.2015

Návštěva v Norsku

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém “ON”) se zúčastnili studijní cesty do Norska. Norským partnerem bylo Ředitelství Norské …
Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci …

30.6.2015

Vývoj projektů financovaných z Norských fondů

V prosinci 2014 byly podepsány smlouvy o dílo s vítěznými dodavateli projektových dokumentací – firmou HBH atelier s.r.o. pro projekt Příbram a Nové Sedlo a s firmou DaF – PROJEKT s.r.o. pro projekt Opava a …
V prosinci 2014 byly podepsány smlouvy o dílo s vítěznými dodavateli projektových dokumentací – firmou …