Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zahraniční spolupráce Akademie VS ČR

Akademie VS ČR spolupracuje na základě dohod či prohlášení o spolupráci se vzdělávacími středisky vězeňských služeb Slovenska, Polska, Dolního Saska, Ukrajiny, Francie a Rumunska a Lotyšska. Nejdůležitější formou spolupráce jsou odborné stáže, díky nimž se zaměstnanci seznamují se systémy vzdělávání vězeňských služeb v Evropě, s konkrétními vzdělávacími programy, podmínkami pro výuku, aktuálními problémy či inovativními metodami vzdělání. Výměna informací a zkušeností slouží jako inspirace pro zkvalitňování vzdělávání či jako zdroj pro zařazení do výuky. Nejfrekventovanější formou spolupráce je výměna informací a materiálů elektronickou poštou.

Akademie VS je od roku 2016 členem mezinárodní asociace European Prison Network of Prison Training Academies EPTA http://epta.europris.org/. EPTA každoročně pořádá konference na aktuální témata související se vzděláváním vězeňského personálu v jedné z členských zemí.

Zahraniční spolupráci zabezpečuje metodik pro vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce, který je zodpovědný za organizační i odbornou stránku mezinárodních aktivit, za kontinuální komunikaci s evropskými vězeňskými vzdělávacími středisky, za diseminaci informací ze zahraničí a za související poradenství pro personál VS ČR. Metodik úzce spolupracuje s Oddělením vnějších vztahů Kanceláře generálního ředitele VS ČR zejména v oblasti zpracovávání mezinárodních statistik. Rovněž se podílí na zvyšování odborných jazykových kompetencí personálu VS ČR formou vzdělávacích kurzů a seminářů.

Kontakt:

Vrchní komisař
Kpt. Mgr. Iva Prudlová
Tel: 487 878 584
iprudlova@avs.justice.cz