Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.5.2018

Výstava Enforce Tac a Mezinárodní veletrh IWA OutdoorClassics 2018

Ve dnech 9. až 12. března 2018 se v německém Norimberku probíhal již 45. ročník mezinárodního veletrhu IWA OutdoorClassics. Před samotným veletrhem se konala výstava pod názvem Enforce Tac, která byla zaměřena na bezpečnost a obranu. Sedmý ročník této výstavy byl převážně určen po následné registraci pro ozbrojený sektor.

Výstavy a veletrhu se zúčastnili za Akademii VS ČR v době konání od 8. 3. do 10. 3. 2018 kpt. Bc. Jan Hrnčárek a kpt. Bc. Jan Třešňák. Součástí této skupiny byli i zástupci GŘ VS ČR pplk. Ing. Miroslav  Kufa, pplk. Mgr. Ladislav Matouš, kpt. Ing. Oto Svoboda a Jiří Holeček.

Tento mezinárodní veletrh je druhým největším veletrhem svého typu na světě. Dá se tedy říci, že je svátkem všech nadšenců a zároveň i jejich povinností zúčastnit se tohoto ojedinělého veletrhu v oblasti zbraní, myslivosti, střeliva, logistického zabezpečení, balistické ochrany, taktického a outdoorového vybavení. Každoročně se sjíždí světoví vystavovatelé těchto oborů, aby předvedli to nejlepší, co mohou nabídnout.  O úspěchu v letošním roce svědčí i samotná čísla – 1558 vystavovatelů z takřka 60 zemí a téměř 47 000 návštěvníků z celého světa, z toho 54 vystavovatelů z ČR.

Celý veletrh byl opravdu velmi rozsáhlý a pro návštěvníky skutečně fyzicky náročný, zvláště pokud chtěli v průběhu čtyř dnů vše zhlédnout. Vystavovatelé totiž nabízeli své produkty celkem ve 12 halách. Součástí byla i připravená střelnice pro VIP návštěvníky, kde prezentovali své novinky výrobci zbraní např. Sig Sauer apod.

Účelem naší cesty bylo seznámení se s portfoliem nabízených produktů a případným logistickým dovybavením, což veletrh tohoto typu umožnuje. Není totiž větší nabídky na jednom koncentrovaném místě. Pokud tedy chceme udržet krok s moderními trendy a mít aktuální odborné povědomí v oboru zbraní, střeliva a zbrojního vybavení, je přímo naší povinností se této výstavy zúčastnit.

Co nás z toho mála, co jsme viděli a měli možnost takzvaně osahat, zaujalo?

Především veškeré stávající zbraně a novinky připravované od CZ Uherský Brod, pistole Sig Sauer s označením XM17 a XM18 (vychází z civilní verze P320), které vyhrály tendr k vyzbrojení americké armády. Dále jsme obdivovali různé varianty a využití brokových zbraní, prvky balistické ochrany. Z výukového hlediska nás zaujalo široké spektrum laserových a projekčních střelnic, které jsou na velmi reálné úrovni. K zajímavým exponátům patřily i bezolovnaté střely vyrobené z biodrti, což je v této době aktuální téma EU, jež usiluje o zákaz olovnatých střel. Nedílnou součástí výstavy byly také ochranné pomůcky využívané na střelnicích pro snižování akustického tlaku a hlukové zátěže.

Po návštěvě této výstavy a veletrhu můžeme konstatovat, že pro nás měla velký odborný přínos.  Ať už z hlediska nejnovějších trendů nebo novinek v zbrojním průmyslu a bezpečnostní oblasti. Určitě by bylo vhodné zařadit tento „svátek“ mezi střeleckou veřejností ke každoročním plánovaným služebním cestám.

Text a foto: kpt. Bc. Jan Hrnčárek – učitel odborných předmětů