Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
10.8.2017

Učitel Akademie VS ČR byl uveden do Síně slávy

Památná místa Brožíkovy síně Staroměstské radnice se 26. června 2017 v 19:00 stala místem udílení cen, jimiž ministr spravedlnosti každý rok oceňuje práci zaměstnanců a příslušníků Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR. Již potřetí ministr oceňoval jednotlivce a kolektivy v mnoha kategoriích. Cenu ministra formou diplomu nebo čestného uznání převzalo 14 zaměstnanců PMS a 29 zaměstnanců VS ČR, z toho 21 občanských zaměstnanců a 8 příslušníků VS ČR. V nové kategorii „vychovatel roku“ byli oceněni tři vychovatelé. Nejvyšší ocenění, „síň slávy“, udělil ministr  spravedlnosti České republiky JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. učiteli Akademie VS ČR za celoživotní vědeckou práci v oblasti penologie PhDr. Janu Sochůrkovi, Ph.D.

Slavnostního večera se zúčastnilo na sto hostů, ke kterým kromě ministra spravedlnosti krátce promluvili také náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová, generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. Všichni ocenili potřebnost a velký přínos nelehké práce probátorů a penitenciaristů.

V následujících řádcích chceme přiblížit několika málo výstižnými slovy osobnost našeho kolegy a letošního laureáta síně slávy.

PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D., je psycholog, vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník. Zaměřuje se zejména na penitenciární psychologii, forenzní psychologii, adiktologii aplikovanou v podmínkách vězeňství a viktimologii. Ve vězeňství začal působit ihned po absolvování univerzitních studií v roce 1973. První dosud stále citovanou vědeckou studii zaměřenou na zacházení s drogově závislými vězni publikoval v roce 1976 a od té doby se stal autorem, či spoluautorem mnoha vědeckých publikací, článků a vysokoškolských učebnic. Bohatě zúročil své zkušenosti jako vězeňský psycholog a posledních 16 let působí jako učitel Akademie Vězeňské služby ČR, kde se stal organizátorem již tradičních každoročních penologických konferencí. Po celý profesní život se podílel na penologických výzkumech nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. O své poznatky se dělil s kolegy na konferencích a při přednáškách na Technické univerzitě v Liberci, ale i na dalších univerzitách. Během 44 let své praxe pomáhal v profesní orientaci a odborném růstu více než jedné generaci vězeňských specialistů, kteří se k němu rádi hlásí jako ke svému učiteli. V odborné práci je pro něho charakteristická kritičnost, objektivita a přísně vědecká metodologie ověřování faktů. Přitom je pro něho příslovečná hluboce lidská empatie, ochota ke spolupráci a schopnost citlivé podpory odborného rozvoje mladších kolegů, jimž je příkladem v profesi i v soukromém životě.

Jan Sochůrek se ve volném čase zabývá na vysoké odborné úrovni rybařením, zkrášluje prostředí kolem své chalupy a rybníka, dále je nadšeným příznivcem sportu, fandí hlavně našim hokejistům a fotbalistům. Kvůli fotbalu se podíval i na slavná hřiště v Evropě, například hřiště fotbalového klubu Arsenal v Londýně. Jako turistovi mu nestačí jen ležení na pláži, ale zajímá se o domácí i zahraniční památky a dějiny lidstva. V kultuře nezůstává pozadu a často navštěvuje divadlo v Liberci, ale i divadla v Praze, má rád operu i muzikály. Často cituje dlouhé odstavce z klasické literatury české i zahraniční. Asi umí zpaměti celého Karla Havlíčka Borovského. Občas se projeví i jako znalec Švejka. Jimi vtipně glosuje složité odborné problémy i starosti všedního života. Jeho zájmy jsou ale všestranné a těžko se dá najít nějaký obor, o kterém by nic nevěděl.

Nyní je Jan Sochůrek držitelem ceny ministra, která je symbolicky vyjádřena překrásnou broušenou vázou a diplomem.

Akademie Vězeňské služby ČR je hrdá na své kvalifikované učitele a pro ně všechny je ocenění našeho váženého kolegy důvodem ke společné radosti. Uznání ministra spravedlnosti je tak pro všechny učitele Akademie i závazkem pro další léta věnovaná nenápadné, ale společensky velmi potřebné týmové práci – vzdělávání vězeňského personálu. Našemu kolegovi Janu Sochůrkovi gratulujeme a radujeme se z jeho ocenění spolu s ním.

Připravil: PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D.

 

Poděkování pana PhDr. Jana Sochůrka, Ph.D. za cenu ministra

Na sklonku mé profesní kariéry ve Vězeňské službě ČR mi byla ministrem spravedlnosti ČR JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., udělena Zvláštní cena ministra spravedlnosti – Síň slávy.

Mé poděkování patří vedle pana ministra všem, kteří mě na toto ocenění navrhli, zvláště pak generálnímu řediteli VS ČR genmjr. PhDr. Petru Dohnalovi i řediteli Akademie VS ČR plk. Ing. Františku Vlachovi, Paed-IGIP.

Během mnoha let mého působení ve vězeňství jsem se snažil propojovat teorii s praxí a tyto své zkušenosti předávat nejen příslušníkům a zaměstnancům VS ČR při jejich rezortním vzdělávání v Akademii VS ČR, ale i studentům vysokých škol, účastníkům vědeckých a odborných konferencí nebo odborných kurzů, pořádaných různými civilními vzdělávacími institucemi.

Skromným dílem jsem se pokusil rozšířit nepříliš početnou penologickou literaturu ve formě učebních textů nebo statí v odborných časopisech.

Zejména jsem se snažil seznámit odbornou i laickou veřejnost s tím, jak je práce ve vězeňství těžká a náročná zejména na psychiku všech, kteří tam pracují.

Vím, a to přináší kritická sebezkušenost, že ne všechno se mi podařilo na sto procent. Některé věci bych dnes řešil úplně jinak než v okamžiku, kdy se řešit musely. Snad jich nebylo moc. Ale takový už je život.

Vedle osobností, které jsem uvedl na začátku tohoto krátkého textu, patří mé poděkování všem příslušníkům a zaměstnancům VS ČR, se kterými jsem měl tu čest v přímém výkonu práce s vězněnými a později v Akademii VS ČR spolupracovat.

PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Foto: Archiv AVS ČR