Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
13.12.2018

Rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v oblasti jazykové přípravy

Akademie VS ČR se již pátým rokem intenzivně zabývá rozvojem inovativních forem a metod jazykového vzdělávání vězeňského personálu. Cílem kurzů, seminářů a workshopů je zvýšit komunikační kompetence v cizím jazyce jako základ pro další profesní rozvoj. Jedním z požadavků VS ČR je zapojit více příslušníků a občanských zaměstnanců v oblasti profesionálního zajištění mezinárodních akcí, které probíhají každý rok v českých věznicích.

Aby jazyková příprava byla co nejefektivnější, začala Akademie realizovat vzdělávací akce ve spolupráci se svými zahraničními partnery.

V roce 2016 předstoupili před mezinárodní zkušební komisi absolventi kurzu angličtiny pro penitenciární praxi. Do komise byli přizváni zástupci slovenské, polské a rumunské vězeňské služby.

V roce 2017 se třídenního odborného semináře zúčastnili také kolegové z Dolního Saska a z Rumunska, přičemž rumunská expertka přijala roli spolupracující lektorky. Přínosem bylo nejen zlepšení jazykových dovedností účastníků, ale také výměna informací zástupců tří vězeňských služeb a v neposlední řadě vytvoření přátelských vztahů, které trvají dosud. Touto akcí se inspirovala Akademie ve Wolfenbüttelu (Dolní Sasko), kde chtějí implementovat podobný modul.

V rámci příprav na mezinárodní seminář zaměřený na rozvoj profesní angličtiny, na kterém bude v roce 2019 spolupracovat jako lektor významný představitel texaské univerzity Doug Dretke,  se 12. prosince 2018 uskutečnilo česko-slovenské setkání. Účastníci mimo jiné projednávali možnosti  zapojení slovenských vězeňských odborníků do jazykového vzdělávání na Akademii VS ČR. Otevírají se zde také možnosti společných zahraničních studijních cest zaměřených na udržování a zkvalitňování komunikace v angličtině.

Slovenskou stranu při jednání zastupovaly pracovnice zahraničních vztahů generálního ředitelství pplk. Mgr. Petra Tankovičová a Ing. Dominika Gubáňová.

Delegaci přijal plk. František Vlach, ředitel Akademie.  Českou stranu reprezentovali mjr. Tomáš Olšar, vedoucí oddělení vnějších vztahů GŘ VS ČR, kpt. Iva Prudlová, lektorka jazykových kurzů Akademie, a   několik příslušníků a občanských zaměstnanců ze šesti organizačních jednotek, kteří přijali pozvání k této bilaterální diskusi.

Iva Prudlová

Foto: Tomáš Větrovec