Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.4.2019

Pokračuje spolupráce Akademie VS ČR s Probační a mediační službou

V rámci aktivity „Rozvoj restorativní praxe“, jež je součástí projektu Probační a mediační služby Křehká šance II, se dne 25. dubna 2019 uskutečnilo další pracovní setkání multitýmu, který tvoří státní i neziskové organizace spolupracující s Věznicí Stráž pod Ralskem při naplňování účelu výkonu trestu odnětí svobody. Setkání na téma „Poznejme se navzájem“ se netradičně konalo v Komunitním domě sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem. Kromě organizátorky, restorativní  pracovnice Mgr. Aleny Tesarčíkové, zástupců organizací spolupracujících s věznicí, zaměstnanců věznice a pracovníků projektu Křehká šance II se setkání zúčastnili i dva zástupci Akademie VS ČR.

Vězeňský kaplan Mgr. Martin Škoda nejprve prezentoval projekt Metanoia II, realizovaný druhým rokem ve spolupráci sboru Církve bratrské v Liberci a Mezinárodního vězeňského společenství, z. s. Projekt je zaměřen na kontinuální doprovázení odsouzených před propuštěním a po jejich propuštění z VTOS, včetně poskytování finanční pomoci až do doby získání stabilního příjmu tak, aby nedocházelo k recidivě kriminálního jednání z důvodu finanční nouze.

Mgr. Kamila Kubelková Rychlá informovala o novinkách a úspěchu Komunitního domu sv. Dismase, jež je již 3 roky provozován Litoměřickým arcibiskupstvím. Kromě toho, že se jedná o jediné zařízení tohoto druhu v ČR, došlo v letošním roce k získání akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR pro zdejší aktivačně motivační program s názvem „Komunitní dům sv. Dismase.“ Dům je v současnosti již také využíván k dočasnému ubytování a poskytování pomoci mužům, kteří byli OS v České Lípě podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody a soudem jim byla kromě dohledu Probační a mediační služby uložena také přiměřená povinnost absolvovat v komunitním domě resocializační program v délce 6 – 12 měsíců.

Pan Jan Skoumal z organizace Člověk v tísni, o. p. s., informoval o realizaci projektu „Na cestě“, zaměřeném na finanční gramotnost a dluhové poradenství. Kromě odsouzených organizace pomáhá i propuštěným bývalým vězňům, včetně těch, kteří jsou ubytováni v Komunitním domě sv. Dismase.

Pan Radek Šandor informoval o aktuální činnosti organizace Romodrom, o. p. s., jež pomáhá odsouzeným při hledání zaměstnání, kontaktování rodiny, v oblasti dluhové problematiky i případného zajištění ubytování v prvních třech měsících po výstupu z výkonu trestu. Organizace nově zakoupila v Liberci byty, jež budou využívány pro propuštěné odsouzené.

PhDr. Hendlová z organizace Rubikon Centrum, z. ú., představila novou praktickou příručku pro propuštěné odsouzené a informovala o projektech „Burza práce“ a „Společně na svobodu“, jež jsou realizovány ve strážské věznici.

Sociální kurátorky MěÚ v Novém Boru a v České Lípě Bc. Jana Kučerová a p. Lenka Kovalová informovaly o poskytování sociálních služeb a problémech se zajištěním ubytování pro propuštěné vězně v regionu.

V rámci setkání měli všichni přítomní možnost prohlédnout si za doprovodu a výkladu Mgr. Kubelkové Rychlé Komunitní dům sv. Dismase a navštívit výstavu s názvem „Věznice známá i neznámá“ v městském muzeu. Pedagožka volného času Věznice Stráž pod Ralskem Mgr. Ivana Bérešová s vybraným odsouzeným poskytli zajímavý výklad k vystaveným exponátům a ochotně zodpověděli dotazy týkající se smyslu a výchovného dopadu některých netradičních originálních aktivit programu zacházení.

Zapojení Akademie VS ČR do setkání multitýmu je pokračováním dlouhodobé užitečné spolupráce s Probační a mediační službou. Zajišťuje učitelům odborných předmětů aktuální informovanost o současném dění a problémech v oblasti kontinuální sociální práce. Učitelé tak mohou při výuce zasvěceně informovat studenty o možnostech a limitech spolupráce státních, církevních a dalších neziskových organizací při podporování postojů a dovedností odsouzených, jež jim pomohou k návratu do společnosti a umožní jim vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.

Autor: kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová