Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
24.10.2016

Oficiální návštěva delegace z Centrálního vzdělávacího střediska Vězeňské služby Polské republiky

Ve dnech 17. – 19. října 2016 přijela do Akademie VS tříčlenná delegace reprezentující Centrální vzdělávací středisko Vězeňské služby Polské republiky se sídlem v Kaliszi. Delegaci vedl ředitel pplk. Krzysztof Jędrzejak. Pro delegaci byl připraven pracovní program zaměřený na hlavní činnosti Akademie VS. Delegace nahlédla do vyučovacích hodin a hovořila s vyučujícími několika předmětů. Prohlédla si prostory pro praktické vzdělávání českého vězeňského personálu a seznámila se s projekty a plány rozvoje Akademie.

Ředitelé obou vzdělávacích institucí podepsali Dohodu o spolupráci, na jejímž základě budou od příštího roku realizovány výměnné stáže formou „job shaddowing“.

Delegaci přijali na generálním ředitelství náměstci generálního ředitele plk. Mgr. Simon Michailidis a plk. Ing. Marian Prokeš.

Pro získání uceleného náhledu na český vězeňský systém delegace navštívila Věznici Jiřice, kde se seznámila s probíhajícími projekty.

Autor:
kpt. Mgr. Iva Prudlová

Foto:
kpt. Bc. Michal Čechoň
Bc. Tomáš Větrovec