Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.1.2017

Odborné setkání zaměstnanců Akademie VS

Dne 14. prosince 2016 se uskutečnilo odborné setkání zaměstnanců Akademie VS.

Cílem setkání bylo seznámit zaměstnance s výsledky a s průběhem odborné stáže, která se uskutečnila ve dnech 19. 9. 2016 – 22. 9. 2016 v IV ZVJS v Nitře.

Odborné zahraniční stáže se zúčastnili lektoři Akademie VS ČR, a to lektoři odborných předmětů (Služební příprava, Penologie a Střelecká příprava). Cílem odborné stáže byla komparace jednotlivých vzdělávacích programů Základní odborné přípravy v ČR a Základního odborného vzdělávání zaměstnanců ZVJS SR.

Účastníci setkání byli seznámeni se současným slovenským vzdělávacím systémem vězeňského personálu. V průběhu diskuze došli účastníci k společnému závěru, že vzdělávací systém zaměstnanců ZVJS je založen na podobných základech, jako je vzdělávací systém v ČR. Nejvíce patrný rozdíl je v tom, že všichni zaměstnanci ZVJS, kteří zajišťují přímý výkon služby či ostrahu, jsou ve služebním poměru. Velký důraz při vzdělávání slovenského vězeňského personálu je kladen na jejich komunikační dovednosti. Účastníci setkání byli dále seznámeni s přijatými závěry ze zahraniční odborné stáže a obdrželi studijní materiály, které byly poskytnuty vedením IV ZVJS SR. Dále byli informováni o tom, že budou nadále pokračovat vzájemné odborné stáže, jejichž cílem je především navrhnout způsob, jak zkvalitnit či zefektivnit vyučovací procesy vzhledem k danému profilu absolventa v rámci příslušné vzdělávací aktivity.

Autor: kpt. Mgr. Vlasta Rudolfová