Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
1.8.2019

Nová publikace Akademie VS ČR

Všem zájemcům o problematiku prevence sebevražd a sebepoškozování je v digitální podobě k dispozici monografie článků, které vznikly v souvislosti s konáním VI. Penologických dnů 18. a 19. září 2018 ve Stráži pod Ralskem právě na téma „Sebevraždy a sebepoškozování v penitenciárním prostředí“.

Publikace má 140 stran.

V knihovně Akademie VS ČR a v knihovnách s právem zasílání povinného výtisku bude k dispozici tištěná verze této publikace.

Uživatelům publikace připomínáme, že v případě citací by neměli zapomenout uvést ji jako zdroj podle platných norem včetně ISBN 978-8270-5868-6.