Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.3.2017

Mezinárodní konference Otevřené věznice

Ve dnech 6. a 7. března 2017 se konala v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem mezinárodní konference pod názvem Otevřené věznice.

Konferenci, která byla hrazena z Norských fondů, pořádalo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Akademie VS poskytla konferenční prostory a ubytování tuzemským i zahraničním účastníkům.
Konferenci zahájil ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., po něm vystoupil náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce trestní politiky Mgr. Vladimír Zimmel. Úvodní proslov rovněž pronesl zástupce vedení norské vězeňské služby Kim Ekhaugen.

Systém českého vězeňství představil přítomným náměstek generálního ředitele VS ČR plk. Mgr. Simon Michailidis. O trendech registrované kriminality a trestní politiky v České republice z pohledu recidivy hovořila JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., z Institutu pro krimonologii a sociální prevenci. Zástupci Ministerstva spravedlnosti České republiky JUDr. Kamil Nedvědický a Mgr. Lukáš Dirga vystoupili s příspěvky „Výzvy české trestní politiky“ a „Otevřené věznice – pilíře moderního vězeňství“. S projektem první české otevřené věznice podrobně seznámila přítomné Mgr. Hana Prokopová, tisková mluvčí Věznice Jiřice.

Zahraniční praxi představili Tom Eberhardt z Norska, Iona Batinas z Rumunska, Uwe Meyer z Německa a Marja Wakkala z Finska.

Do bohaté odborné diskuse se zapojila většina přítomných expertů nejen z Vězeňské služby ČR, ale také z Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, ústavně právního výboru senátu, Kanceláře veřejného ochránce práv, Probační a mediační služby, Vrchního státního zastupitelství, Nejvyššího soudu, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Úřadu práce ČR a dalších institucí, univerzit či neziskových organizací.

V průběhu konference byla rovněž uspořádána tisková konference a rozhovor s ministrem spravedlnosti ČR Robertem Pelikánem byl vysílán například ČT 24.

Autor: kpt. Mgr. Iva Prudlová
Foto: Bc. Tomáš Větrovec