Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.10.2017

Inovativní modul angličtiny pro penitenciární praxi v Akademii VS ČR

Akademie VS ČR do své nabídky specializačních kurzů na II. pololetí roku 2017 zařadila další inovativní formu vzdělávání v jazykové oblasti. Tentokrát se jednalo o udržovací seminář angličtiny s mezinárodní účastí. Setkání se uskutečnilo v termínu od 3. do 6. října 2017 a české účastníky doplnili specialisté na vzdělávání vězeňského personálu z Dolního Saska a Rumunska.

Takto se k semináři vyjádřili účastníci.

Velmi jsem uvítal možnost účastnit se semináře zaměřeného na prezentaci věznice  v anglickém jazyce. Seminář byl precizně připravený, organizace a příprava materiálů takového semináře byla nepochybně velmi náročná. Celková atmosféra semináře byla úžasná a zejména jeho zaměření bylo naprosto unikátní. Po celou dobu semináře jsem cítil naprostou otevřenost a velmi srdečný přístup, který mně osobně velmi pomohl zbavit se nervozity a vyzkoušet si vůbec poprvé prezentaci v anglickém jazyce. Téma mi pomohlo nejen z hlediska jazykových kompetencí, ale i ke korekci náhledu na prezentaci v českém jazyce (zpracování prezentace, délka, systém sdělování informací ve vztahu k cílové skupině apod.).

Značným přínosem byla i praktická stránka semináře, neboť zahraniční návštěva ve věznici může zahrnovat i mimopracovní aktivity po pracovní době. Se zahraničními hosty jsme tedy trávili volný čas i mimo seminář.

V případě zařazení dalších programů na podporu „Public relations“ bych se těchto seminářů rád opět účastnil.

Dušan Raab, Brno

 

Byl to pro mě nezapomenutelný týden. Úžasná atmosféra, perfektní parta lidí, mnoho velmi užitečných informací. Vrátila jsem se domů plná energie a elánu do další práce.

Zuzana Rosendorfová, Rapotice

 

Pro mne osobně byl seminář velikým přínosem, a to nejen z pohledu profesního, ale i lidského. Atmosféra na semináři byla díky skvělé lektorce, zapáleným kolegům i přítomnosti zahraničních hostů velmi uvolněná, přátelská a inspirativní.  Vedle posílení dovedností představit Vězeňskou službu ČR a naši věznici ve Světlé nad Sázavou  jsem měla možnost zdokonalit anglický jazyk i v neformálních chvílích mimo oficiální část semináře. Neméně důležité a zajímavé pro mne byly i informace, které nám ve svých prezentacích sdělovali ostatní účastníci.

Domnívám se, že tato forma jazykového vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby je velice efektivní a prospěšná pro všechny zúčastněné. Přála bych všem svým kolegům, aby se mohli takovýchto kurzů zúčastnit.

Iva Kohoutová, Světlá nad Sázavou

 

Myslím si, že podobné kurzy a semináře jsou pro zaměstnance Vězeňské služby ČR smysluplné, užitečné a velice důležité. Snížený počet účastníků, který se mohl na první pohled zdát nevýhodou, se ukázal naopak pro práci ve skupině jako velice prospěšný. K nesmírně intenzívní práci (takřka od rána do večera) a efektivitě semináře přispěla účast dvou zahraničních kolegů. Bez jejich vlivu by zcela jistě nedošlo k tomu, že jsme vzájemně komunikovali pouze v angličtině. Tato přirozená cesta posílení jazykových dovedností je samozřejmě unikátní a bez cizojazyčných účastníků nedosažitelná.

Bylo pro mě velice inspirativní dozvědět se ať v rámci prezentací nebo při neformálních rozhovorech o mnoha příkladech dobré praxe ze zahraničí. Například mne zaujalo využívání assessment metod při výběru a testování uchazečů v Dolním Sasku  nebo motivační systémy při práci s lidskými zdroji v Rumunsku, které jsou velmi podnětné.

Uvědomuji si, že pořádání seminářů, setkání či kurzů s účastí odborníků ze zahraničí je náročné. Jsem ale přesvědčená o tom, že bez přesahu ze/do zahraničí se moderní firma neobejde, stejně jako bez efektivního povzbuzování k rozšíření základny pracovníků, kteří jsou ochotní a schopní se zahraničními kolegy spolupracovat. Věřím, že se budu moci těšit na podobné a smysluplné vzdělávací moduly také v budoucnu.

Gabriela Šafářová, Odolov

 

It was a very instructive, helpful and pleasant time.

It was instructive, because I learned many new professional words, practised to use them and in case of the international mixture of the participants, everybody talks all the time – even in the breaks and in the evening – English.

It was useful, our Training Centre has now a well renewed presentation of our organization and I learned much about the Czech basic courses for teachers, social worker sand psychologists.

And at least it was pleasant, the participants were so interested, sympathetic, the group was not too big and Iva Prudlova has a wonderful way of teaching and bringing a group in contact.

Peter Schulte, Dolní Sasko

 

The aim of each director of a school or an academy, at least in Romania, is to see the students “growing”, developing and reaching their potential. You were able to do that at your Academy. It is unbelievable the way that the students evolved during these 3 days.

Raluca Stuparu, Rumunsko

 

Learning English in the Czech Republic

 

Through the existing cooperation between the training centre in Lower Saxony and the training centre of the Czech Republic I learned from a language course „penitentiary English“. That seemed to be a perfect practice for my job, because in future, the international contacts of our organization do increase.

 

The days before the beginning I was very excited to be together with a foreign group with nobody, talking my language. However, it was very helpful, that I knew some colleagues from the training centre in Stráž pod Ralskem.

 

The perfect size of the group with seven participants helped to get in touch quickly. Even in the breaks, the common language was English, because we were two foreign participants, who did not understand Czech. During the lunchbreak, I was quite thankful when it was spoken Czech, because I had a short moment in which I did not have to concentrate… but after a minute, I heard someone saying “Let us speak English, it’s impolite to talk Czech.”. After three days, I didn’t realize any more, that I was talking English the whole day and on the last evening, we had so much fun together with no problems of understanding each other.

 

Retrospective, I can say that my expectations were more than fulfilled:

  • I have got to know new international friends,
  • I practised my penitentiary English and learned many multiple words (inclusive how to use them),
  • I practised personal conversation and small talk,
  • the training Centre has now a well-revised English presentation of our organization,
  • I learned useful things about basic courses for teachers, social workers and psychologists in the Czech prison service and
  • I deepened the cooperation between the training centres in the Czech Republic and Lower Saxony.

 

At least I’m very thankful for the opportunity of participating in this useful and pleasant event. I’m going on practising English, because the contact of the group continues per what’s app and E-mail. It’s still a mixture of personal and professional context.

 

Peter Schulte, Psychologieoberrat

Training Centre Lower Saxony

Germany