Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.4.2018

Další seminář angličtiny pro penitenciární praxi na Akademii VS ČR

Dne 28. 3. 2018 se uskutečnil další seminář angličtiny pro penitenciární praxi. Účastníci se zaměřili na zkvalitňování prezentací, které potřebují pro svou praxi, a na modelových situacích procvičovali odborné diskuse následující tyto prezentace.

Jako host vystoupila Mgr. Lenka Semorádová, která účastníky seznámila s evropskými projekty realizovanými Oddělením fondů EU a dotací GŘ VS ČR. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce.

V závěrečném vyhodnocení semináře účastníci konstatovali, že úroveň prezentací se od posledního semináře zvýšila, že všichni účastníci se daleko lépe cítí při odborné debatě a že celkově jejich úroveň penitenciární angličtiny roste. Účastníci vyjádřili zájem o další podobné semináře.

 

Autor: kpt. Mgr. Iva Prudlová