Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.11.2016

Akademie VS ČR členem EPTA

Dne 16. listopadu 2016 podepsal ředitel Akademie VS plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP protokol o vstupu do asociace sdružující vzdělávací střediska evropských vězeňských služeb.

European Penitentiary Training Academies Network (EPTA) je sdružení, které usiluje o rozvoj komunikace mezi vzdělávacími středisky a o výměnu informací a zkušeností v evropském měřítku. Hlavním cílem je zkvalitňování výcviku nového vězeňského personálu a rozvoj systémů následného odborného vzdělávání. EPTA umožňuje svým členům vytvářet pracovní skupiny dle aktuálních potřeb, podporuje organizování odborných stáží učitelů v zahraničí a jejich účast na mezinárodních seminářích. Zároveň informuje své členy o nových vzdělávacích projektech, metodách či formách výuky, seznamuje je s výsledky různých výzkumů a podobně. Sdružení EPTA spolupracuje s Evropskou asociací vězeňských služeb EuroPris a činnost je pozitivně hodnocena Evropskou komisí.

Sdružení EPTA bylo založeno v roce 2009. Členy EPTA jsou vzdělávací střediska vězeňských služeb Arménie, Bavorska, Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Gruzie, Chorvatska, Irska, Itálie, Katalánie, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Severního Irska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

EPTA pořádá každoroční konference, kterých se účastní ředitelé vzdělávacích středisek a další pozvaní odborníci přednášející na vybraná témata. Letošní konference proběhla ve dnech 15. – 18. listopadu v Centrálním vzdělávacím středisku VS Polské republiky v Kaliszi. Kromě účastníků reprezentujících členské organizace se této konference zúčastnili také zástupci EuroPris, European Judicial Traininig Unit of Directorate General for Justice Evropské komise (EU JUST), Radicalisation Awareness Network (RAN) a představitelé vzdělávacích středisek VS Ukrajiny a Turecka.

Tématem letošní konference bylo vzdělávání personálu v oblastech prevence radikalizace ve věznicích a zacházení s vězněnými osobami se specifickými potřebami.

O vývoji instrukcí Rady Evropy týkajících se radikalizace informoval přítomné evropský odborník na vzdělávání vězeňského personálu Harald Føsker. S výsledkem květnového setkání Evropské komise seznámil účastníky konference Heiko Wagner. Expert na radikalizaci ve věznicích Maurice van der Velden představil sdružení RAN a následně proběhla dlouhá diskuse týkající se systému sdílení dobrých zkušeností ve vzdělávání v této problematice. Konkrétní informace o vzdělávacích kurzech v oblasti prevence radikalizace podali účastníci z Itálie a Francie.

Na téma vzdělávání personálu v oblasti zacházení s vězněnými osobami s duševními poruchami a onemocněními hovořili zástupci vzdělávacích středisek VS Itálie a Polska.

Akademie VS ČR představila svůj unikátní projekt jazykového vzdělávání pro penitenciární praxi. Zkvalitnění přístupu vězeňského personálu k dokumentům Rady Evropy, EuroPris a dalších významných institucí a rozvoj komunikace mezi vězeňskými odborníky bude v roce 2017 jedním z klíčových témat Evropské komise, Rady pro penologickou spolupráci i EuroPris. V souvislosti s vysokou potřebou zlepšení jazykových kompetencí evropského vězeňského personálu v dnešním multikulturním světě se česká iniciativa setkala s velkým ohlasem účastníků konference.

Po slavnostním podpisu Memoranda o spolupráci mezi EPTA a EuroPris byla Akademie VS oficiálně přijata do EPTA.

Další odkazy: www.cossw.pl/news,1694,cossw-w-kaliszu-organizatorem-miedzynarodowej-konferencji-epta.html#!prettyPhoto[gallery1]/23/

Autor: kpt. Mgr. Iva Prudlová