Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Knihovna

Knihovna Akademie vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem je evidovaná u Ministerstva kultury České republiky v evidenci knihoven pod číslem 2187/2002 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem, řídí se zákonem č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna Akademie vězeňské služby poskytuje knihovnické, bibliografické, informační, rešeršní a meziknihovní výpůjční služby zaměstnancům z resortu justice, studentům vysokých škol, účastníkům školení a odborných kurzů pořádaných Akademií  VS ČR i odborné veřejnosti.

Součástí knihovny je studovna se 7 počítači pro studijní účely vybavené  připojením na internet.

KATALOG KNIHOVNY

Stálá provozní doba :
PROVOZNÍ   DOBA  V KNIHOVNĚ   Akademie VS ČR

Pondělí : z a v ř e n o
Úterý :    10.00  – 11.00 hod. 12.30  – 14.00 hod.
Středa :   12.30 – 17.30 hod.
Čtvrtek : 10.00  – 11.00 hod. 12.30  – 14.00 hod.
Pátek : z a v ř e n o

Provozní doba dočasná : 
K N I H O V N A – Z M Ě N A!
Z provozních důvodů až do odvolání bude upravena otevírací doba knihovny Akademie VS ČR následovně:

úterý    12:30 – 14:00
středa   12:30 – 17:30 (každou lichou středu)
čtvrtek 12:30 – 14:00

Děkujeme za pochopení.

KONTAKT:
Akademie VS ČR
Máchova 200
47127 Stráž pod Ralskem
Tel.  487 878 552
kontakt: Ing. Ivana Baliharová
E-mail: ibaliharova@avs.justice.cz