Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Knihovna

Knihovna Akademie vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem je evidovaná u Ministerstva kultury České republiky v evidenci knihoven pod číslem 2187/2002 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem, řídí se zákonem č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna Akademie vězeňské služby poskytuje knihovnické, bibliografické, informační, rešeršní a meziknihovní výpůjční služby zaměstnancům z resortu justice, studentům vysokých škol, účastníkům školení a odborných kurzů pořádaných Akademií  VS ČR i odborné veřejnosti.

Součástí knihovny je studovna se 7 počítači pro studijní účely vybavené  připojením na internet.

KATALOG KNIHOVNY

PROVOZNÍ   DOBA  V KNIHOVNĚ   Akademie VS ČR

Pondělí:  10,30 – 11,00
Úterý:        9,00 – 13,00
Středa:    10,30 – 11,00
Čtvrtek:     9,00 – 13,00
Pátek : z a v ř e n o

Kontaktní osoby:
Jana Kozáková – č. dveří 229 B (ekonomické odd.)
Andrea Bradáčová  – č. dveří 218 A (pedagogické odd.)
Simona Machačová − č. dveří 218 A (pedagogické odd.)

Akademie VS ČR
Máchova 200
47127 Stráž pod Ralskem
Tel.  487 878 552
kontakt: Jana Kozáková
E-mail: jkozakova@avs.justice.cz